Tyhmät kysymykset (I/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jonhu » Sun Aug 10, 2008 12:20 pm

Kelli wrote:
Jonhu wrote:Miten saisin värjättyä segmentin pinta-alan?
onko mitään sektorin piirtokäskyä, tai voiko tuon alueen merkata jotenkin?
Vaikkapa tällä tavalla :

Code: Select all

Function draw_sector(x1#, y1#, x2#, y2#, x3#, y3#, resolution)

  x_dif1# = x1# - x2# : x_dif2# = x2# - x3# : x_dif3# = x3# - x1#
  y_dif1# = y1# - y2# : y_dif2# = y2# - y3# : y_dif3# = y3# - y1#

  to_x# = x2# : to_y# = y2#
  
  For i=1 To resolution
    Line x1#,y1#,to_x#,to_y#
    to_x# = to_x# - x_dif2#/resolution
    to_y# = to_y# - y_dif2#/resolution
  Next i

  to_x# = x3# : to_y# = y3#
  
  For i=1 To resolution
    Line x2#,y2#,to_x#,to_y#
    to_x# = to_x# - x_dif3#/resolution
    to_y# = to_y# - y_dif3#/resolution
  Next i
  
  to_x# = x1# : to_y# = y1#
  
  For i=1 To resolution
    Line x3#,y3#,to_x#,to_y#
    to_x# = to_x# - x_dif1#/resolution
    to_y# = to_y# - y_dif1#/resolution
  Next i

End Function
sinun koodissasi sitten piirrät sektorin vain

draw_sector(550, 350, 550+Sin(360)*150, 350-Cos(360)*150,550+Sin(keskuskulma#)*150, 350-Cos(keskuskulma#)*150, 200)
Sun koodeista muuten oppii todella hyvin noita functioita =)
Tarvisin koko sectorin väritettynä, että voin vähentää kolmion pinta-alan ja saada vain segmentin väritettyä... Tuo on juuri päinvastoin, mutta lähellä oikeaa..

EDIT: Thx :) , taidan alkaa opetella functioita urakalla xD (nyt piirtelen 3D pyramideja)
Last edited by Jonhu on Sun Aug 10, 2008 12:57 pm, edited 2 times in total.
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

User avatar
Kelli
Newcomer
Posts: 25
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:15 pm
Location: Finland

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Kelli » Sun Aug 10, 2008 12:42 pm

Sitä näköjään sekoittaa asioita melko helposti. :)

No, tässä nyt varmaankin se mitä tarkoitit:

Code: Select all

Function draw_segment(x1#, y1#, x2#, y2#, x3#, y3#, a#, m#,resolution)
  
  new_a1# = a# : new_a2# = a#

  For i=0 To resolution
    Line x2#,y2#,x1#+Sin(new_a1#)*m#,y1#-Cos(new_a1#)*m#
    new_a1# = new_a1# - a#/resolution
  Next i

  For i=0 To resolution
    Line x3#,y3#,x1#+Sin(new_a2#)*m#,y1#-Cos(new_a2#)*m#
    new_a2# = new_a2# - a#/resolution
  Next i
  
End Function

esim:

draw_segment(550, 350,550+Sin(360)*150, 350-Cos(360)*150,550+Sin(keskuskulma#)*150, 350-Cos(keskuskulma#)*150, keskuskulma#, 150,200)

Edit. Isoilla kulmilla alkaa näköjään jo rakoilemaan, mutta tarkkuutta nostamalla hoituu.
Life is worthless without computer.

Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jonhu » Sun Aug 10, 2008 5:41 pm

Propleema kellon kanssa... Pitäisi saada tuo viisari heilumaan, ennenkuin pysähtyy haluttuun kohtaan.. Tavoitteena olisi mekaanin kello.. Sain viisarin heilumaan, mutta sitten muu kello katosi, koska käytin drawscreen komentoa for luupin sisällä.. Tossa on nyt koodi karsittuna minun yrityksistäni..

Code: Select all

SCREEN 450,500
Repeat
    SetWindow "Kello: "+Time()
    Text 100,10,"Date " + Date()
    Text 300,10,"Time " + Time()
    clock()
    DrawScreen
Forever

Function clock()
  kulma=0
  hour=Int(GetWord(Time(),1,":"))
  Minn=Int(GetWord(Time(),2,":"))
  secc=Int(GetWord(Time(),3,":"))
  For i=0 To 360 Step 30 'silmukoi kokonainen ympyrä
    Circle 225+Sin(kulma+i)*150, 250-Cos(kulma+i)*150,5
    If i>0 Then 
      Text 220+Sin(kulma+i)*175, 245-Cos(kulma+i)*175, i/30
    EndIf
  Next i
  
  For i=0 To 360 Step 6  
    Dot 225+Sin(kulma+i)*150, 250-Cos(kulma+i)*150
  Next i

  Line2(225,250,225+Cos(90-minn*6)*145,250-Sin(90-minn*6)*145,2) 
  Line2(225,250,225+Cos(90-(hour*30)-(minn/2))*125,250-Sin(90-(hour*30)-(minn/2))*125,4)
  Color cbred
  Line2 (225,250,225+Cos((90-(secc)*6))*150,250-Sin((90-(secc)*6))*150,1)
  Color 50,50,50
  Smooth2D ON
  Circle 220,245,10
  Color cbwhite
  Smooth2D OFF
EndFunction

Function line2(x#,y#,x2#,y2#,w=1)
  xx#=x#
  yy#=y#
  ang#=GetAngle(xx#,yy#,x2#,y2#)
  While Distance(xx#,yy#,x2#,y2#)>1
    Circle xx#-w/2,yy#-w/2,w
    xx#=xx#+Cos(ang#)
    yy#=yy#-Sin(ang#)
  Wend
EndFunction

Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

Metsämies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Metsämies » Sun Aug 10, 2008 7:46 pm

Miten saa helpoiten tehtyä objekteilla metsää? Kuitenkin tarkotus saada ainakin 5 000-20 000 puuta metsään kaadettavaksi. Ja kuinkas sitten onnistuu niiden piirtäminen vain jos ne on ruudun sisällä?

User avatar
Ilmuri
Developer
Developer
Posts: 277
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:46 pm
Location: \o

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Ilmuri » Sun Aug 10, 2008 7:53 pm

Coolbasic osaa kyllä itse olla piirtämättä ruudun ulkopuolella olevia objekteja.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä
CoolBasic Classic

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sun Aug 10, 2008 7:55 pm

Metsämies wrote:Miten saa helpoiten tehtyä objekteilla metsää? Kuitenkin tarkotus saada ainakin 5 000-20 000 puuta metsään kaadettavaksi. Ja kuinkas sitten onnistuu niiden piirtäminen vain jos ne on ruudun sisällä?
Tyypeillä tietty.Teet ensin tyypin puu ja sille astat kentiksi objektin ja vaikka energiat, sitten niiden luonnin yhteydessä arvot puiden paikat.manuaalista saat apua.Tai voin minäkin esimerkkiä antaa jos tarvit.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

Metsämies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Metsämies » Sun Aug 10, 2008 7:58 pm

Laita vaan jotain esimerkkiä, ei tarvi olla kuin se puujuttu. Mites sitte voin laittaa siihen objectiin jotain tietoa, esim kuutiomäärän joka sitten tulee moton tietokoneeseen? :D

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1588
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset

Post by valscion » Sun Aug 10, 2008 8:01 pm

Metsämies wrote:Laita vaan jotain esimerkkiä, ei tarvi olla kuin se puujuttu. Mites sitte voin laittaa siihen objectiin jotain tietoa, esim kuutiomäärän joka sitten tulee moton tietokoneeseen? :D
Asetat siihen samaan tyyppikokoelmaan vaikkapa Fieldin "kuutiomäärä" ja siitä sitten katsot paljon saat puuta kaadosta ;). Siitä saattaa sitten tulla lagista jos 20:tä tuhatta puuta käyt läpi jokaisella looppauskierroksella tarkistaaksesi kaadetaanko puuta, joten tähän pitää sitten keksiä joku muu ratkaisu kuin For...Each.
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
KillBurn
Advanced Member
Posts: 339
Joined: Wed Aug 29, 2007 5:02 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by KillBurn » Sun Aug 10, 2008 8:17 pm

tossa jonkinlainen esimerkki puiden käsittelystä

Code: Select all

FrameLimit 40
SCREEN 800,600
Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
EndType 

puu=LoadObject("media\guy.bmp")
puu2=LoadObject("media\ukkeli.bmp")
ShowObject puu,OFF 
ShowObject puu2,OFF 
saw=LoadObject("media\Crosshair.bmp")

'Tehdään puut'''''''
For i=1 To 100'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
    If newpuu\id=2 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
Next i  

Repeat
ObjectOrder saw,1'asetetaan saha muiden objektien päälle
PositionObject saw,MouseWX(),MouseWY()
'puiden käsittely''''''''''''''''''''''''''
For ipuu.puut= Each puut
  If ObjectsOverlap (saw,ipuu\obj) And MouseDown(1) Then ipuu\hp-10 
  If ipuu\hp<0 Then 'jos hp loppuu niin poistetaan puu
    kaadetut+1
    DeleteObject ipuu\obj
    Delete ipuu
  EndIf
Next ipuu

DrawGame'ettei teksti jää muiden alle
Text 10,10,"puita kaadettu "+kaadetut
DrawScreen
Forever 
kannattaa jakaa metsä alueisiin ettei kerralla ihan 20 000 puuta olisi.
Sumu Games: Sam, Ur eye!

User avatar
Kelli
Newcomer
Posts: 25
Joined: Mon Aug 27, 2007 10:15 pm
Location: Finland

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Kelli » Sun Aug 10, 2008 8:40 pm

Jos todella haluaa 20 000 puuta ruudulle, niin kannattaa tehdä homma kuvilla.

Esim näin:

Code: Select all

SCREEN 1024,768,32

Dim tree_images(10)

For i=0 To 9
  tree_images(i) = MakeImage(1024,768)
  
  DrawToImage tree_images(i)
    Color 0,255,0
    
    For p=0 To 2000
      Circle Rand(1024),Rand(768),4
    Next p
Next i

DrawToScreen


puita_hakattu = 0

Repeat


  For i=0 To 9
  
    If MouseHit(1)
      PickImageColor tree_images(i),MouseX(),MouseY()
  
      vari = getRGB(GREEN)
  
      If vari = 255
        DrawToImage tree_images(i)
          Color 0,0,0
          Circle MouseX()-4,MouseY()-4,8
        DrawToScreen
        
        puita_hakattu = puita_hakattu + 1
      EndIf
    EndIf

    DrawImage tree_images(i),0,0
  Next i

Color 0,0,0
Box 5,5,170,20
Color 255,255,255
Text 10,10,"Puita hakattu: "+puita_hakattu

DrawScreen

Forever

Tuosta puuttuu vain puita generoidessa tarkistus, ettei luoda puita liian lähekkäin. Kunhan sen lisää, voi kuvien määrää tiputtaa.
Life is worthless without computer.

Metsämies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Metsämies » Sun Aug 10, 2008 9:22 pm

KillBurn wrote:tossa jonkinlainen esimerkki puiden käsittelystä

Code: Select all

FrameLimit 40
SCREEN 800,600
Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
EndType 

puu=LoadObject("media\guy.bmp")
puu2=LoadObject("media\ukkeli.bmp")
ShowObject puu,OFF 
ShowObject puu2,OFF 
saw=LoadObject("media\Crosshair.bmp")

'Tehdään puut'''''''
For i=1 To 100'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
    If newpuu\id=2 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
Next i  

Repeat
ObjectOrder saw,1'asetetaan saha muiden objektien päälle
PositionObject saw,MouseWX(),MouseWY()
'puiden käsittely''''''''''''''''''''''''''
For ipuu.puut= Each puut
  If ObjectsOverlap (saw,ipuu\obj) And MouseDown(1) Then ipuu\hp-10 
  If ipuu\hp<0 Then 'jos hp loppuu niin poistetaan puu
    kaadetut+1
    DeleteObject ipuu\obj
    Delete ipuu
  EndIf
Next ipuu

DrawGame'ettei teksti jää muiden alle
Text 10,10,"puita kaadettu "+kaadetut
DrawScreen
Forever 
kannattaa jakaa metsä alueisiin ettei kerralla ihan 20 000 puuta olisi.
Muuten pelaa ihan hyvin, mutta se piirtää niitä puita vain ruudullisen, ja kun liikkuu vaikka ruudullisen oikealle, niin kas, siellähän ei olekaan puita :D

Metsämies

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Metsämies » Sun Aug 10, 2008 9:39 pm

Metsämies wrote:
KillBurn wrote:tossa jonkinlainen esimerkki puiden käsittelystä

Code: Select all

FrameLimit 40
SCREEN 800,600
Type puut
Field obj
Field hp'paljonko joutuu puuta sahaamaan ennenkö kaatuu
Field id'minkä näköinen puu on
EndType 

puu=LoadObject("media\guy.bmp")
puu2=LoadObject("media\ukkeli.bmp")
ShowObject puu,OFF 
ShowObject puu2,OFF 
saw=LoadObject("media\Crosshair.bmp")

'Tehdään puut'''''''
For i=1 To 100'sata puuta
    newpuu.puut= New(puut)
    newpuu\id=Rand(1,2)
    If newpuu\id=1 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=100'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
    If newpuu\id=2 Then 
      newpuu\obj=CloneObject(puu2)'puun ulkomuoto
      newpuu\hp=150'puun hp
      PositionObject newpuu\obj,Rand(-400,400),Rand(-300,300)'arvotaan puun paikka
    EndIf 
Next i  

Repeat
ObjectOrder saw,1'asetetaan saha muiden objektien päälle
PositionObject saw,MouseWX(),MouseWY()
'puiden käsittely''''''''''''''''''''''''''
For ipuu.puut= Each puut
  If ObjectsOverlap (saw,ipuu\obj) And MouseDown(1) Then ipuu\hp-10 
  If ipuu\hp<0 Then 'jos hp loppuu niin poistetaan puu
    kaadetut+1
    DeleteObject ipuu\obj
    Delete ipuu
  EndIf
Next ipuu

DrawGame'ettei teksti jää muiden alle
Text 10,10,"puita kaadettu "+kaadetut
DrawScreen
Forever 
kannattaa jakaa metsä alueisiin ettei kerralla ihan 20 000 puuta olisi.
Muuten pelaa ihan hyvin, mutta se piirtää niitä puita vain ruudullisen, ja kun liikkuu vaikka ruudullisen oikealle, niin kas, siellähän ei olekaan puita :D
Olihan siellä tosiaan ne koordinaatit :oops:

Nassi_Setä
Advanced Member
Posts: 281
Joined: Sat Jun 28, 2008 5:19 pm
Location: Hämeessä miä

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Nassi_Setä » Mon Aug 11, 2008 5:17 pm

miten vois tehä tämmösen:on 1 vihu joka kattoo 4 suuntaan,sen pitäis liikkuu 4 suuntaan ja se tulee vaikka hiirtä kohden silleen että kun vihu kulkee ylös päin niin näytetään vihun "takakuva" ja kun vaikka kulkee oikeelle niin näytetään vihun "oikeakuva" niin miten voi tehä sen että kun vihu kulkee oikeelle niin se "oikeakuva" näytetään?
\../(-_-)\../ <---klick MyBrute Image
Jotain evilii on tekeillä....

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Mon Aug 11, 2008 6:01 pm

Kuulostaa yläviistosta kuvatulta. Siihen kuvat ovat omiaan, mutta se menee monimutkaiseksi. Tilekartat lienevät paras ratkaisu, toki oma formaatti ja piirtofunkkari ovat pakollisia. Koska yläviistossa pitää ottaa kolme ulottuvuutta huomioon. Isometrinen on hyvin vastaavanlaista.

Mutta vastauksena kysymykseen: lataat kuvat joka suuntaan ja tallennat viimeisen suunnan aina kun jotain liikkumisnamiskaa painetaan ( itse olen monasti käyttänyt 0 = oikealle, 1 = alas, 2 = vasemmalle, 3 = ylös -tekniikkaa, kulmien kanssa työskentely helpottuu ) sitten piirrät sitä vastaavan kuvan.

Koordinaateista sen verran, että perus 45-asteen yläkuvakulmassa ukko liikkuu näytön syvyyssuunnassa puolet siitä, mitä leveyssuunnassa, ja isometrisessä liikutaan alas painettaessa sekä x- että y-akseleilla.

Ja kun en kuitenkaan selittänyt tarpeeksi hyvin, niin kysy tarkennuksia (ja mahd. selitä ongelmaa lisää :p)

pelzti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by pelzti » Mon Aug 11, 2008 7:28 pm

Miten voin tallentaa objectien paikat ja ladata ne? Entä onko muutujien tallennukseen muuta vaihtoehtoa kuin load- ja saveprogram?

Jonhu
Active Member
Posts: 186
Joined: Mon Aug 04, 2008 5:45 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Jonhu » Mon Aug 11, 2008 7:34 pm

En haluaisi käyttää copypaste tyyliä ohjelmissani, mutta en millään keksi miten saisin tämän koodin toimimaan kahdella eri ukolla...
Pitäisi saada tuon maara\obj lisäksi toimimaan maara\obj2:sella, jolloin voisin luoda helposti useita erillaisia ukkoja peliini..

EDIT: Mutta tarvisin myös erillaiset liikkeet sille vihulle....
Last edited by Jonhu on Tue Aug 12, 2008 12:18 pm, edited 2 times in total.
Tekeillä pikkupelejä ja ohjelmia :)

User avatar
koodaaja
Moderator
Moderator
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 27, 2007 11:24 pm
Location: Otaniemi - Mikkeli -pendelöinti

Re: Tyhmät kysymykset

Post by koodaaja » Mon Aug 11, 2008 7:41 pm

Load- ja saveprogram ovat se viimeinen vaihtoehto tallentamiseen. Eli CB:ssä käytetään yleensä ihan .txt -tiedostoja, toki voit vaihtaa päätteen miksi ikinä haluat. Eivät ole niin virhealttiita ja voit tallentaa vain tarpeellisen. Hieman suunnittelua ne tosin vaativat - eli mikä tallennetaan ja miten tallennetaan. Mutta helppoa sekin on, kun hetken pohtii. Pistetäänpäs esimerkkikoodia, joka tallentaa objektin koordinaatit ja lataa ne.

Code: Select all

guy = LoadObject("Media\guy.bmp", 72)

Repeat
  
  MoveObject guy, UpKey()-DownKey()
  TurnObject guy, LeftKey()-RightKey()
  
  If KeyHit( cbkeyf1 ) Then 'tallennetaan
    
    file = OpenToEdit("save.txt") 'avataan tiedosto
    
    xpos = ObjectX(guy)'tallennetaan arvot muuttujiin - ei pakollista, selkeyden vuoksi tässä
    ypos = ObjectY(guy)
    angle# = ObjectAngle(guy)
    
    WriteInt file, xpos'kirjoitetaan tiedostoon
    WriteInt file, ypos
    WriteFloat file, angle
    
    CloseFile file'suljetaan tiedosto
    
  EndIf
  
  If KeyHit( cbkeyf2 ) Then'ladataan
    
    file = OpenToEdit("save.txt")'avataan
    
    xpos = ReadInt(file) 'luetaan tiedostosta
    ypos = ReadInt(file)
    angle# = ReadFloat(file)
    
    PositionObject guy, xpos, ypos 'asetetaan ukko paikalleen
    RotateObject guy, angle
    
    CloseFile file 'suljetaan tiedosto
    
  EndIf
  
  DrawScreen
Forever
EDIT: Jonhu. Mitä kummaa? Voithan vain ladata eri ukoille erinäköisen kuvan ja laittaa tyyppiin fieldin, joka kertoo millainen ukko on kyseessä.

User avatar
MikkoK
Devoted Member
Posts: 813
Joined: Thu Jun 05, 2008 2:13 pm
Location: City 17

Re: Tyhmät kysymykset

Post by MikkoK » Tue Aug 12, 2008 5:59 pm

Laitanpas tämän nyt tännekkin: Eli siis tutkiskelin tätä cb:n manuaalia ja löysin vihollisesimerkin ja nyt haluaisin lisätä siihen vihollisten poiston hiirenklikkauksesta. Eli jos hiiri on vihollisen päällä ja painetaan hiiren vasenta nappia vihollinen poistuu. Ennen en ole taulukoiden kanssa työskennellyt mutta nyt sain päähäni opetella niitä.
Koodi:

Code: Select all

Dim enemy_x#(100)
Dim enemy_y#(100)
Dim enemy_plusx(100) As Float,enemy_plusy(100) As Float

Dim i As Integer
Dim angle As Integer

'First apply a random position for all enemies 
For i=1 To 100
  enemy_x(i)=Rand(390)
  enemy_y(i)=Rand(290)
  angle=Rand(360)
  enemy_plusx(i)=Cos(angle)
  enemy_plusy(i)=Sin(angle)
Next i

Color 0,255,0

'The main loop 
Repeat


  'update all enemies
  For i=1 To 100
    'draw
    Box enemy_x(i),enemy_y(i),10,10,OFF
    
    'move
    enemy_x(i)=enemy_x(i)+enemy_plusx(i)
    enemy_y(i)=enemy_y(i)+enemy_plusy(i)
    
    'bounce
    If enemy_x(i)<0 Or enemy_x(i)>390 Then enemy_plusx(i)= -enemy_plusx(i)
    If enemy_y(i)<0 Or enemy_y(i)>290 Then enemy_plusy(i)= -enemy_plusy(i)
  Next i
  
  DrawScreen
  
Until EscapeKey()

Code: Select all

#aha. @ IRCNet
<Grandi> Voit laittaa jo valmiiks hailaittiin "Amis-Mikko", koska alan kutsua sua sillä nimellä.

User avatar
Substance
Active Member
Posts: 234
Joined: Fri Mar 14, 2008 6:48 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Substance » Tue Aug 12, 2008 7:04 pm

Tässä :)

Code: Select all

  Dim enemy_elossa(100)'pistetää elossa taulukko
  Dim enemy_x#(100)
  Dim enemy_y#(100)
  Dim enemy_plusx(100) As Float,enemy_plusy(100) As Float

  Dim i As Integer
  Dim angle As Integer

  'First apply a random position for all enemies
  For i=1 To 100
    enemy_x(i)=Rand(390)
    enemy_y(i)=Rand(290)
    angle=Rand(360)
    enemy_plusx(i)=Cos(angle)
    enemy_plusy(i)=Sin(angle)
    enemy_elossa(i)=1 'enemy on elossa
  Next i

  Color 0,255,0

  'The main loop
  Repeat


    'update all enemies
    For i=1 To 100
     If enemy_elossa(i)=1 Then 'tarkistetaan onko enemy elossa
      'draw
      Box enemy_x(i),enemy_y(i),10,10,OFF
      
      'move
      enemy_x(i)=enemy_x(i)+enemy_plusx(i)
      enemy_y(i)=enemy_y(i)+enemy_plusy(i)
      
      'bounce
      If enemy_x(i)<0 Or enemy_x(i)>390 Then enemy_plusx(i)= -enemy_plusx(i)
      If enemy_y(i)<0 Or enemy_y(i)>290 Then enemy_plusy(i)= -enemy_plusy(i)
      
      'tarkistetaan onko hiiri enemyn päällä
      If MouseX()>enemy_x(i) And MouseX()<enemy_x(i)+10 And MouseY()>enemy_y(i) And MouseY()<enemy_y(i)+10 Then 
      If MouseHit(1) Then enemy_elossa(i)=0 'tarkistetaan klikataanko
      EndIf
      
     EndIf
    Next i
    
    DrawScreen
    
  Until EscapeKey()

Substance aka LittleGreen
Red Encounter - shoot'em uppia - lataus

Sepi
Member
Posts: 84
Joined: Thu Jun 05, 2008 1:38 pm

Re: Tyhmät kysymykset

Post by Sepi » Tue Aug 12, 2008 9:15 pm

Onko cb:llä mahdollista tehdä MakeErrorin tyylistä "erroria", joka ei kuitenkaan sulje ohjelmaa?

Locked