Page 1 of 1

Kuvien käsittely muistipaloilla?

Posted: Sat Feb 11, 2012 1:38 pm
by elmo123
Päätin kokeilla, ovatko CB:ssä ladatut kuvat jotenkin luettavissa muistipalojen avulla. Muutamien testiarvojen jälkeen huomasin, että jos käytetään kuvamuuttujaa muistipalan kahvana ja vähennetään siitä 24:

HUOM! koodin ajaminen saattaa kaataa ohjelman, mahdollisesti koko koneen! Älä siis suorita seuraavaa koodia, jos koneen kaatumisia on esiintynyt käsitellessäsi muistipaloja väärin!

Code: Select all

img = LoadImage("Media\tatti.bmp")

'img = MakeImage(16, 16)

'DrawToImage img

'  Color 255, 0, 0
'  Box 0, 0, 16, 16

'DrawToScreen

fLog = OpenToWrite("imagelog.txt")

w = ImageWidth(img)
h = ImageHeight(img)

Print "Reading MEMBlock from: " + img
WriteLine fLog, "Reading MEMBlock from: " + img


For i = 0 To w*h*4-1

  Print " Byte ID " + i + "; data: " + PeekInt(img-24, i*4)
  WriteLine fLog, " Byte ID " + i + "; data: " + Bin(PeekInt(img-24, i*4))

Next i
CloseFile fLog

WaitKey

//KUVAN PIIRTOA; täyttä sekamelskaa, ehkä uusi satunnaislukugeneraattori?
'Lock

'For i = 0 To w*h

'  PutPixel2 i Mod (w+1), RoundDown(i / h), PeekInt(img-24, i*4)

'Next i

'Unlock

'DrawScreen

'WaitKey

Tuloksena ei tule Memory Access Violationia, toisin kuin millään muilla arvoilla kokeiltaessa, vaan tulostuu arvoja, myös nollasta poikkeavia. Siispä tuossa osoitteessa saattaa olla luettavaa dataa, jota voitaisiin muokata muistipaloilla huomattavasti nopeammin kuin perineisillä piirtokomennoilla! Mutta toistaiseksi seuraavia omituisia ongelmia on tullut vastaan:
 • Ladatuilla kuvilla muuttujan vähentäminen 24:llä toimii, kun lennossa luoduilla kuvilla taas ei.
 • Arvot eivät tunnu vastaavan lainkaan ladatun kuvan väriarvoja. Arvot muuttuvat aivan toisiksi joka ikisellä kerralla, vaikka kokeilin yksivärisillä kuvilla.
 • Satunnaisilla ajokerroilla ohjelma MAVittaa kesken datan luennan.
 • IMAGE()-funktio käytäytyy omituisesti. Jos siitä otetaan arvo ja tulostetaan se, seuraavalla lukukerralla ohjelma MAVittaa!
OS on Windows 7 64-bit, joten muilla järjestelmillä voi tulla jotain ihan hevon****aa. Onko CB:n kuvamuisti jotenkin vääristelty, ettei siihen pääsisi käsiksi?

Re: Kuvien käsittely muistipaloilla?

Posted: Sat Feb 11, 2012 3:08 pm
by Latexi95
Itse olen kokeillut joskus samaa, mutta dll:ien avulla. Pääsin kyllä johonkin dataan käsiksi, kun ohjelma ei lukenut yli, mutta ei siitä datasta ottanut selvää.

Re: Kuvien käsittely muistipaloilla?

Posted: Sun Feb 12, 2012 11:24 pm
by MetalRain
Kokeilinpa lukea hieman tuon kuvan osoittaman osoitteen lähistöltä ja haistella mahdollisia uusia osoittimia toisiin paikkoihin. Näin sain ainakin tietooni kuvan koon. Huomasin myös että ohjelman tekemät kuvat (makeimage) ja lataamat kuvat toimivat hieman eri tavoin.

Tässä pieni testikoodi, jossa ensin luetaan kuvan osoittamasta muistipaikasta kuvan osoittimen kohdalta jonka jälkeen seurataan tätä osoitinta toiseen paikkaan ja luetaan sieltä hieman lisää.

Koitin katsoa josko näistä löytyisi mitään järjellistä dataa ja toisaalta jotain merkkejä siitä mistä kohtaa nämä muistipalat voisivat loppua. Koitin myös helpottaa muistin sisällön visualisointia lukemalla muistia tavu kerrallaan sekä kokonaisluvuittain neljän tavun välein ja vielä myös muuntaen luetut tavut ascii merkeiksi.

Code: Select all

img = LoadImage("media/cow.bmp")

If (FileExists ("imagedata.txt")) Then DeleteFile "imagedata.txt"

Dim bVal(4) As Byte 
//Dim recPntr(100) As Integer
//Global recursionPointers


readMemory(img,img,4,"image")

toImage = PeekInt(img,0)

//these two are the only thing that is certain for sure
getWidth = PeekInt(img,toImage-img+20)
getHeight = PeekInt(img,toImage-img+24)

fLog = OpenToEdit("imagedata.txt")
SeekFile fLog,FileSize("imagedata.txt")
WriteLine fLog, "Found image @ "+toImage+" having "+getWidth+"x"+getHeight+" pixels"
WriteLine fLog, ""
CloseFile fLog

readMemory(img,toImage,88,"image")

toSomePoint = PeekInt(img,toImage-img+64)

readMemory(img,toSomePoint,60,"something")

toPalette = PeekInt(img,toImage-img+68)

readMemory(img,toPalette,128,"maybe palette?")


Execute "notepad imagedata.txt"


Function readMemory(mem,from,amount,name$)//,recursive=0)

  fLog = OpenToEdit("imagedata.txt")
  
    SeekFile fLog,FileSize("imagedata.txt")
    
    //recursions = 0
    
    WriteLine fLog, "Mem dump "+amount+" bytes @ "+(from)+" named: "+name$
    
    For i = from To from+amount-4 Step 4
    
      txt$ = PadString(i,12)+PadString(i-from,4)+":"
    
      For o=0 To 3
        bVal(o)=PeekByte(mem,(i-mem)+o)
        txt$ = txt$+PadString(bVal(o),4)
      Next o
      
      iVal = PeekInt(mem,i-mem)
      
      txt$ = txt$+" Int:"+PadString(iVal,12)
      
      txt$ = txt$+" String: "
      
      For o=0 To 3
        txt$ = txt$+PadString(Chr(bVal(o)),1)
      Next o
      
      
      If ( Abs(iVal-(from)) < 20000 And iVal>(from) ) Then 
        txt$ = txt$+" Pointer?"
        remstart
        If (recursive <> 0 And recursionPointers < 100) Then 
          recPntr(recursionPointers) = iVal
          recursionPointers = recursionPointers + 1
          recursions = recursions +1
          txt$ = txt$+" followed in "+recursions
        EndIf
        remend 
      EndIf 
      

      WriteLine fLog, txt$
    
    Next i
    
    WriteLine fLog, ""
    
  CloseFile fLog
  
  remstart 
  If (recursive <> 0 And recursions>0) Then 
    For i=1 To recursions
      readMemory(mem,recPntr(i),4,name$+"->"+i,False)
    Next i
  EndIf 
  remend 

End Function 

Function PadString(txt$,amount)
  l = Max(amount-Len(txt$),0)
  While (l>0)
    txt$ = " "+txt$ 
    l=l-1
  Wend
  Return txt$ 
End Function 
elmo123 wrote:IMAGE()-funktio käytäytyy omituisesti. Jos siitä otetaan arvo ja tulostetaan se, seuraavalla lukukerralla ohjelma MAVittaa!
Huomasin että ongelma oli nimenomaan tulostuksessa, arvoja voi nätisti kyllä tallentaa tiedostoon. Voi olla siis että vaikka arvoja löytäisi ja saisi luettua ja ehkä jopa muutettua niin silti tämän jälkeen ei voisi kuitenkaan tulostaa ruutua ilman että MAV läjähtää ruudulle.