Iskua/min muunto iskujen väl. millisekunneiksi?

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Post Reply
DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 3:18 pm

Iskua/min muunto iskujen väl. millisekunneiksi?

Post by DJ-Filbe » Sun Feb 28, 2010 10:35 am

Tarkoitus olisi saada ohjelma, joka toistaa käyttäjän soittamia ääniä. Pitäisi voida myös säätää soiton nopeutta.
En ole tehnyt tätä varmaan maailman parhaalla tavalla, koodi on tässä:

Code: Select all

SCREEN 800,640

c=LoadSound("EGuitar\C.wma")
cy=LoadSound("EGuitar\C#.wma")
d=LoadSound("EGuitar\D.wma")
dy=LoadSound("EGuitar\D#.wma")
e=LoadSound("EGuitar\E.wma")
f=LoadSound("EGuitar\F.wma")
fy=LoadSound("EGuitar\F#.wma")
g=LoadSound("EGuitar\G.wma")
gy=LoadSound("EGuitar\G#.wma")
a=LoadSound("EGuitar\A.wma")
ay=LoadSound("EGuitar\A#.wma")
h=LoadSound("EGuitar\H.wma")
c2=LoadSound("EGuitar\C2.wma")

tallennus=1
sn = 60
Dim soitettava(1000)
For i=1 To 1000
soitettava(i) = ""
Next i
nyt=0
ns = 0
Repeat

' Musiikin "äänittäminen"


If KeyUp(28) Then tallennus=0
If KeyUp(29) Or KeyUp(157) Then Gosub soita

If KeyUp(30) Then PlaySound c : nyt+1 : soitettava(nyt) = 1
If KeyUp(31) Then PlaySound d : nyt+1 : soitettava(nyt) = 2
If KeyUp(32) Then PlaySound e : nyt+1 : soitettava(nyt) = 3
If KeyUp(33) Then PlaySound f : nyt+1 : soitettava(nyt) = 4
If KeyUp(34) Then PlaySound g : nyt+1 : soitettava(nyt) = 5
If KeyUp(35) Then PlaySound a : nyt+1 : soitettava(nyt) = 6
If KeyUp(36) Then PlaySound h : nyt+1 : soitettava(nyt) = 7
If KeyUp(37) Then PlaySound c2 : nyt+1 : soitettava(nyt) = 8

If KeyUp(17) Then PlaySound cy : nyt+1 : soitettava(nyt) = 9
If KeyUp(18) Then PlaySound dy : nyt+1 : soitettava(nyt) = 10
If KeyUp(20) Then PlaySound fy : nyt+1 : soitettava(nyt) = 11
If KeyUp(21) Then PlaySound gy : nyt+1 : soitettava(nyt) = 12
If KeyUp(22) Then PlaySound ay : nyt+1 : soitettava(nyt) = 13


If LeftKey() Then sn-1
If RightKey() Then sn+1

ClearText
AddText "Soittonopeus: " + sn + " iskua / min: "DrawScreen
Forever

soita:  ' Musiikin toistaminen
ns+1
 
 If soitettava(ns) <> 0 Then 
AddText "" + soitettava(ns)
If soitettava(ns) = 1 Then PlaySound c
If soitettava(ns) = 2 Then PlaySound d
If soitettava(ns) = 3 Then PlaySound e
If soitettava(ns) = 4 Then PlaySound f
If soitettava(ns) = 5 Then PlaySound g
If soitettava(ns) = 6 Then PlaySound a
If soitettava(ns) = 7 Then PlaySound h
If soitettava(ns) = 8 Then PlaySound c2

If soitettava(ns) = 9 Then PlaySound cy
If soitettava(ns) = 10 Then PlaySound dy
If soitettava(ns) = 11 Then PlaySound fy
If soitettava(ns) = 12 Then PlaySound gy
If soitettava(ns) = 13 Then PlaySound ay
Wait 17*sn ' Odotetaan, kunnes seuraavan nuotin saa soittaa. Lasketaan soittonopeudesta.
Gosub soita
EndIf


Return

Ongelma on siis se, että tuohon wait :n jälkeen pitäisi saada millisekunnit, jotka ovat nuottien soiton välissä. Mikä matemaattinen kaava tähän sopii kun tuo 17*sn :n merkitys kääntyy tietenkin negatiiviseksi: mitä isompi arvo, sitä isompi väli ja soi hitaammin....

EDIT:

Onko kaava mahdollisesti: 1 / Isk.PerMin * 60 ?


User avatar
otto90x
Advanced Member
Posts: 349
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:00 pm
Location: Lapinjärvi, Finland
Contact:

Re: Iskua/min muunto iskujen väl. millisekunneiksi?

Post by otto90x » Sun Feb 28, 2010 11:57 am

No jos iskuja on minuutissa x, niin sekunnissa niitä on x/60. Kun sekunnin millisekunnit jaetaan tasan iskuille niin saadaan 1000/(x/60), joka on siis aika joka pitää odottaa iskujen välillä. Kannattaa kuitenkin muistaa että, komentojen suorittaminen tietokoneessa vie aikaa ja tästä syystä iskut voivat rasituksessa tulla myöhempään kuin tarkoituksellista. Siispä kannattaa ottaa ylös aikoja milloin on viimeksi soitettu ja vähentää tuo odotusajasta. Tämä ei tietenkään eliminoi sitä ongelmaa että nopealla tahdilla ja suurella rasituksella ei kone voi pysyä tämmöisellä keinolla perässä, koska muihin toimintoihin kuluu enemmän aikaa kuin mitä iskujen välinen aika on, tällöin pitäisi ennakoida ja soittaa useampi nuotti kerrallaan ja sitten vasta antaa tietokoneen suorittaa muita toimintoja. Tälläinen on CoolBasicin tasoisella kielellä aika vaikeaa, jollei mahdotonta joten kannattaa muistaa että vaikka kuinka hienoja keinoja käyttäisi niin ei välttämättä päästä haluttuun tulokseen.

Muutin koodiasi hieman sellaiseen suuntaan johon itse menisin. Ohjelma etsii nyt nuottien äänitiedostot automaattisesti. Keymap taulukossa voi antaa jokaiselle näppäimelle komennon jolloin näppäintä muuttaessa koko koodia ei tarvitse korjata, ainoastaan uudet komennot pitää koodiin lisätä. Tietysti tuon taulukon voisi lukea tiedostosta jolloin näppäimien komentoja voisi vaihtaa kääntämättä ohjelmaa uudelleen. Soittotaulukko sisältää vain ääniä, jolloin soittaessa ei enää tarvitse tietää mikä nuotti on kyseessä.

Code: Select all

SCREEN 800,640


Type note
  Field name$
  Field snd
End Type

c$=CurrentDir()

ChDir(c$+"\EGuitar")

StartSearch
  Repeat
    f$=FindFile()
    
    If Lower(Right(file$,4))=".wma"
      n.note=New(note)
      n\name=Mid(f$,Len(CurrentDir())+1)
      n\name=Left(n\name,Len(n\name)-4)
      n\snd=LoadSound(f$)
    EndIf 
    
  Until f$=""
EndSearch 

ChDir c$

Dim keymap(255) As String

Keymap(30)="C"
Keymap(31)="D"
Keymap(32)="E"
Keymap(33)="F"
Keymap(34)="G"
Keymap(35)="A"
Keymap(36)="H"
Keymap(37)="C2"
Keymap(17)="C#"
Keymap(18)="D#"
Keymap(20)="F#"
Keymap(21)="G#"
Keymap(22)="A#"
Keymap(28)="REC"
Keymap(29)="PLAY"
Keymap(157)="PLAY"


Dim soitettava(1000)
hetki=1

Repeat

  For i=1 To 255
    cmd$=Keymap(i)
    If cmd$<>"" Then 
      If KeyHit(i) Then 
        If cmd$="PLAY" Then 
          Gosub soita
          tallennus=0
        ElseIf cmd$="REC" Then 
          tallennus=Not tallennus
          hetki=1
          soitettava(0)=0
        Else 
          If tallennus Then 
            For n.note=Each note
              If n\name=cmd$ And n\snd Then 
                PlaySound n\snd
                soitettava(hetki) = n\snd
                soitettava(0)=hetki
                hetki=hetki+1
              EndIf 
            Next n
          EndIf 
        EndIf 
      EndIf 
    EndIf 
  Next i 
  
  If LeftKey() Then bpm-1
  If RightKey() Then bpm+1

  If tallennus Then Text 0,0,"TALLENTAA - PAINA ENTER LOPETTAAKSESI"
  Text 0,20,"Soittonopeus: " + bpm + " iskua / min: "
DrawScreen
Forever

soita:  ' Musiikin toistaminen
  
  waittime=Int(1000.0/(Float(bpm)/60.0))
  
  starttime=Timer()
  ClearKeys
  hetki=1
  While KeyHit(29)=0 And KeyHit(157)=0 And hetki<=soitettava(0)
    
    If soitettava(hetki) Then 
      soittoaika=Timer()
      PlaySound soitettava(hetki) 
    EndIf 
    
    Text 0,0,"SOITTAA - PAINA CTRL LOPETTAAKSESI"
    Text 0,20,"Soittonopeus: " + bpm + " iskua / min: "
    
    DrawScreen
    aikaakulunutjo=(Timer()-soittoaika)
    If aikaakulunutjo<waittime Then Wait waittime-aikaakulunutjo
    
    hetki=hetki+1
  Wend
  ClearKeys
Return
Otto Martikainen a.k.a. MetalRain, otto90x, kAATOSade.
Runoblogi, vuodatusta ja sekoiluja.

DJ-Filbe
Devoted Member
Posts: 854
Joined: Sat Feb 20, 2010 3:18 pm

Re: Iskua/min muunto iskujen väl. millisekunneiksi?

Post by DJ-Filbe » Thu Mar 04, 2010 11:39 am

Sain jo kaavan. Jos iskua/min muuttuja pitää muuntaa nuottien välille tulevaksi Wait - komennoksi, saamme 60000 jaettuna iskut_Per_Min
koska 60 bps = 1 sekunti nuottien välissä eli 1000 ms, eli 60000 / 60 = 1000ms
ja sitten 120 bps = 0,5 sekuntia nuottien välissä, saadaan 60000 / 120 = 500ms

eli näin!

User avatar
MaGetzUb
Guru
Posts: 1715
Joined: Sun Sep 09, 2007 12:35 pm
Location: Alavus

Re: Iskua/min muunto iskujen väl. millisekunneiksi?

Post by MaGetzUb » Thu Mar 04, 2010 12:50 pm

Jotain tämmööstä kannattaa kokeella:

Code: Select all

Iskut = 120
While KeyHit(1)=0
  Tempo = 60000/Iskut
  Iskut = Iskut + UpKey() - DownKey()

  Iskut = Max(40,Min(Iskut,999))
  
  Color cbwhite
  Text 0,0,"Iskuja: "+Iskut+" / Min"
  
  If Timer() > aika + Tempo Then 
    Text 0,15,"Määää"
    PlaySound "media/sheep.wav"
    aika = Timer()
  EndIf
  

    
  DrawScreen 
Wend
Solar Eclipse
Meneillä olevat Projektit:
We're in a simulation, and God is trying to debug us.

Post Reply