Tyhmät kysymykset (II/2009)

Voit pyytää apua ohjelmointiongelmiin täältä.
Locked
User avatar
Tuxi
Active Member
Posts: 189
Joined: Wed Jan 21, 2009 11:25 pm
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Tuxi » Wed Jun 24, 2009 5:01 pm

Yritin jonkinlaista reittialgoritmia tehdä. Aluksi lähdetään aloituspisteestä lopetuspistettä kohti. Jos törmätään esteeseen, yritetään kiertää sen vastapuolelle ja jatkaa sieltä matkaa loppua kohden. Tietyissä tapauksissa tuo tekee reitin erittäin typerästi. Se saattaa olla monta kertaa lyhintä mahdollista pidempi. Sitäpaitsi siinä on pari bugia ja se ei tunnista sitä, jos mahdollista reittiä ei olekkaan. Tuossa kummiski koodi:

Code: Select all

SCREEN 800,600

// Alustetaan kartta:¨
Global Tilesize,WayPoints,UnDoMove,WayPoints2,WayPoints3
Tilesize = 20

MapX = 39
MapY = 29
Dim map(MapX,MapY)

For i = 0 To MapX
  map(i,0) = 1
Next i
For i = 0 To MapX
  map(i,MapY) = 1
Next i
For i = 0 To MapY
  map(0,i) = 1
Next i
For i = 0 To MapY
  map(MapX,i) = 1
Next i

// Alustetaan funktiot:
Dim Moved(4)
Dim Waypoint(2000,2,1)

Waypoint(0,0,0) = -1

Halft = (Tilesize/4)  

Repeat
  For x = 0 To MapX
  For y = 0 To MapY
    If map(x,y) Then
      Color 0,155,155 
    Else
      Color 255,255,255
    EndIf
    Box x*Tilesize,y*Tilesize,Tilesize,Tilesize
    Color 0,0,0
    Box x*Tilesize,y*Tilesize,Tilesize+1,Tilesize+1,0
  Next y
  Next x
  
  If MouseDown(1) Then
    map(MouseX()/Tilesize,MouseY()/Tilesize) = 1
  ElseIf MouseDown(2)
    map(MouseX()/Tilesize,MouseY()/Tilesize) = 0
  EndIf

  whX = 1
  whY = 1
  toX = MapX-1
  toY = MapY-1
  If KeyDown(28) Then 
    OperTime = Timer()
    FindWay(whX,whY,toX,toY)
    OperTime = Timer() - OperTime
  EndIf
  
  Color 255,0,0
  For i = 0 To 600
    If Waypoint(i,0,0) = -1 Then Exit
    Box Waypoint(i,0,0)*Tilesize+Halft,Waypoint(i,0,1)*Tilesize+Halft,Tilesize-Halft*2,Tilesize-Halft*2
    If i > 0 Then
      Line Waypoint(i,0,0)*Tilesize+Halft*2,Waypoint(i,0,1)*Tilesize+Halft*2,Waypoint(i-1,0,0)*Tilesize+Halft*2,Waypoint(i-1,0,1)*Tilesize+Halft*2
    EndIf
  Next i 
  
  DrawScreen
Forever

Function FindWay(FX,FY,EX,EY)
  For i = 0 To 200
    Waypoint(i,0,0) = -1
    Waypoint(i,0,1) = -1
    Waypoint(i,1,0) = -1
    Waypoint(i,1,1) = -1
    Waypoint(i,2,0) = -1
    Waypoint(i,2,1) = -1
  Next i 
  Color 255,0,0
  Box 1+fx*Tilesize,1+fy*Tilesize,Tilesize-1,Tilesize-1
  Box 1+ex*Tilesize,1+ey*Tilesize,Tilesize-1,Tilesize-1
  SX = FX
  SY = FY
  Halft = (Tilesize/4)
  WayPoints = 0
  SaveWayPoint(FX,FY)
  While (SX = EX And SY = EY) = False
    avavs = 1
    If SX < EX And Moved(0) = 0 And Moved(1) = 0 Then 
      If Moved(1) = 0
        SX + 1
        Moved(0) = 1
        Moved(1) = 2
      Else
        avavs = 0
      EndIf
      avavs = 0
    EndIf
    If SX > EX And Moved(0) = 0 And Moved(2) = 0 Then 
      If Moved(2) = 0
        SX - 1
        Moved(0) = 1
        Moved(2) = 2
      Else
        avavs = 0
      EndIf
    EndIf
    If SY < EY And Moved(0) = 0 And Moved(3) = 0 Then 
      If Moved(3) = 0
        SY + 1
        Moved(0) = 1
        Moved(3) = 2
      Else
        avavs = 0
      EndIf
    EndIf
    If SY > EY And Moved(0) = 0 And Moved(4) = 0 Then 
      If Moved(4) = 0
        SY - 1
        Moved(0) = 1
        Moved(4) = 2
      Else
        avavs = 0
      EndIf
    EndIf 
    
    If map(SX,SY) = 1 Then
      For i = 1 To 4
        If Moved(i) = 2 Then UnDoMove = i
      Next i 
      If Gogigator = 0 Then  
        Select UnDoMove 
        Case 1 
          SX - 1
        Case 2
          SX + 1
        Case 3 
          SY - 1
        Case 4 
          SY + 1
        End Select
        SX2 = SX
        SY2 = SY
        SX3 = SX
        SY3 = SY
        SaveWayPoint(SX,SY)
        Gogigator = 1
        Turna2 = 1
        Turna3 = -1
        Select UnDoMove 
        Case 1 
          SX + 1
          Pra2 = 1
          Pra3 = 3
        Case 2
          SX - 1
          Pra2 = 3
          Pra3 = 1
        Case 3 
          SY + 1
          Pra2 = 2
          Pra3 = 4
        Case 4 
          SY - 1
          Pra2 = 4
          Pra3 = 2
        End Select
      EndIf
    Else
      avavs = 0
      If Gogigator = 1 Then
        For i = 0 To 200
          Waypoint(i,1,0) = -1
          Waypoint(i,1,1) = -1
          Waypoint(i,2,0) = -1
          Waypoint(i,2,1) = -1
        Next i 
        WayPoints2 = 0
        WayPoints3 = 0
        While ((SX2 = SX And SY2 = SY) Or (SX3 = SX And SY3 = SY)) = False
          Pra2 = Pra2 + minuser
          If Pra2 > 4 Then Pra2 - 4
          If Pra2 < 1 Then Pra2 + 4
          Color 255,0,0
          minuser = 0
          Select Pra2
          Case 1 
            If map(SX2,SY2-1) = 0 Then SY2 - 1
            If map(SX2+Turna2,SY2) = 0 Then
              minuser = minuser + Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            ElseIf map(SX2,SY2-1) = 1 Then
              minuser = minuser - Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            EndIf
          Case 2
            If map(SX2+1,SY2) = 0 Then SX2 + 1
            If map(SX2,SY2+Turna2) = 0 Then
              minuser = minuser + Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            ElseIf map(SX2+1,SY2) = 1 Then
              minuser = minuser - Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            EndIf
          Case 3 
            If map(SX2,SY2+1) = 0 Then SY2 + 1
            If map(SX2-Turna2,SY2) = 0 Then
              minuser = minuser + Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            ElseIf map(SX2,SY2+1) = 1 Then
              minuser = minuser - Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            EndIf
          Case 4
            If map(SX2-1,SY2) = 0 Then SX2 - 1
            If map(SX2,SY2-Turna2) = 0 Then
              minuser = minuser + Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            ElseIf map(SX2-1,SY2) = 1 Then
              minuser = minuser - Turna2
              SaveWayPoint(SX2,SY2,1)
            EndIf
          End Select
          
          Pra3 = Pra3 + minuser2
          If Pra3 > 4 Then Pra3 - 4
          If Pra3 < 1 Then Pra3 + 4
          Color 255,0,0
          minuser2 = 0
          Select Pra3
          Case 1 
            If map(SX3,SY3-1) = 0 Then SY3 - 1
            If map(SX3+Turna3,SY3) = 0 Then
              minuser2 = minuser2 + Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            ElseIf map(SX3,SY3-1) = 1 Then
              minuser2 = minuser2 - Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            EndIf
          Case 2
            If map(SX3+1,SY3) = 0 Then SX3 + 1
            If map(SX3,SY3+Turna3) = 0 Then
              minuser2 = minuser2 + Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)  
            ElseIf map(SX3+1,SY3) = 1 Then
              minuser2 = minuser2 - Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            EndIf
          Case 3 
            If map(SX3,SY3+1) = 0 Then SY3 + 1
            If map(SX3-Turna3,SY3) = 0 Then
              minuser2 = minuser2 + Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            ElseIf map(SX3,SY3+1) = 1 Then
              minuser2 = minuser2 - Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            EndIf
          Case 4 
            If map(SX3-1,SY3) = 0 Then SX3 - 1
            If map(SX3,SY3-Turna3) = 0 Then
              minuser2 = minuser2 + Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            ElseIf map(SX3-1,SY3) = 1 Then
              minuser2 = minuser2 - Turna3
              SaveWayPoint(SX3,SY3,2)
            EndIf
          End Select
          
          colo = Timer() Mod 255
          Color colo,colo,colo
          Box 1+sx2*Tilesize,1+sy2*Tilesize,Tilesize-1,Tilesize-1
          Box 1+sx3*Tilesize,1+sy3*Tilesize,Tilesize-1,Tilesize-1 
          DrawScreen OFF
        Wend
        If SX2 = SX And SY2 = SY Then
          For i = 0 To WayPoints2 
            If Waypoint(i,1,0) = -1 Then Exit
            SaveWayPoint(Waypoint(i,1,0),Waypoint(i,1,1))
          Next i
          SaveWayPoint(SX2,SY2)
        EndIf
        
        If SX3 = SX And SY3 = SY Then
          For i = 0 To WayPoints3
            If Waypoint(i,2,0) = -1 Then Exit
            SaveWayPoint(Waypoint(i,2,0),Waypoint(i,2,1))
          Next i
          SaveWayPoint(SX3,SY3)
        EndIf     
      Else
        SaveWayPoint(SX,SY)
      EndIf
      Gogigator = 0
    EndIf
    For i = 0 To 4
      If Moved(i) > 0 Then Moved(i) = Moved(i) - 1
    Next i 
    
    colo = Timer() Mod 255
    Color colo,colo,colo
    If Gogigator = 0 Then Box 1+sx*Tilesize,1+sy*Tilesize,Tilesize-1,Tilesize-1
    DrawScreen OFF
  Wend 
  SaveWayPoint(EX,EY) 
End Function

Function SaveWayPoint(X,Y,Space=0)
  Select Space
  Case 0
    Waypoint(WayPoints,Space,0) = X
    Waypoint(WayPoints,Space,1) = Y
    WayPoints + 1
  Case 1
    Waypoint(WayPoints2,Space,0) = X
    Waypoint(WayPoints2,Space,1) = Y
    WayPoints2 + 1
  Case 2
    Waypoint(WayPoints3,Space,0) = X
    Waypoint(WayPoints3,Space,1) = Y
    WayPoints3 + 1
  End Select
End Function
Mistä pitäs lähtä parantelemaan vai kannattaisko tehdä koko juttu eri tavalla?

Edit: Enteristä laskee reitin ja hiirellä voit luoda ja poistaa esteitä
Projektit:
Jotain pientä (Ehkä vähän suurempaakin)

-Tuxi- (myös Tuxi4321)

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Wed Jun 24, 2009 10:23 pm

cool-driver wrote: Eli siis ideani tuohon uudisrakennukseen:
- pelaaja valitsee tia sitten kirjoittaa kaikki matkustajat, hyttipaikat, autot jne.
- tämän jälkeen hän alkaa etsiä telakoilta tarjouksia, joita siis voisi olla vaikka viisi
- kaikki telakat eivät välttämättä tee tarjousta
- kun rakennussopimus on tehty, kestäisi vaikka kaksi vuotta, ennen kuin alus on valmis
- vesillelaskupäivänä alukselle pitäisi valita nimi kirjoittamalla se Inputtiin
- tilaus voisi myöhästyä, telakka voisi mennä konkurssiin, tilauksen hinta voisi nousta
- jos telakka vaikka menisi konkurssiin pitäisi päättää mitä tekee uudisrakennuksellaan, eli myykö pois, jatkaako rakentamista toisella telakalla ja jne.
Onko tähän mitään ratkaisua?
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

TheFish
Developer
Developer
Posts: 477
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:28 pm
Location: Joensuu

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by TheFish » Wed Jun 24, 2009 10:43 pm

cool-driver wrote:
cool-driver wrote: Eli siis ideani tuohon uudisrakennukseen:
- pelaaja valitsee tia sitten kirjoittaa kaikki matkustajat, hyttipaikat, autot jne.
- tämän jälkeen hän alkaa etsiä telakoilta tarjouksia, joita siis voisi olla vaikka viisi
- kaikki telakat eivät välttämättä tee tarjousta
- kun rakennussopimus on tehty, kestäisi vaikka kaksi vuotta, ennen kuin alus on valmis
- vesillelaskupäivänä alukselle pitäisi valita nimi kirjoittamalla se Inputtiin
- tilaus voisi myöhästyä, telakka voisi mennä konkurssiin, tilauksen hinta voisi nousta
- jos telakka vaikka menisi konkurssiin pitäisi päättää mitä tekee uudisrakennuksellaan, eli myykö pois, jatkaako rakentamista toisella telakalla ja jne.
Onko tähän mitään ratkaisua?
Jaa mihin? En näe tuossa quotessa mitään kysymystä.
CoolBasic henkilökuntaa
Kehittäjä

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Wed Jun 24, 2009 11:18 pm

TheFish wrote:
cool-driver wrote:
cool-driver wrote: Eli siis ideani tuohon uudisrakennukseen:
- pelaaja valitsee tia sitten kirjoittaa kaikki matkustajat, hyttipaikat, autot jne.
- tämän jälkeen hän alkaa etsiä telakoilta tarjouksia, joita siis voisi olla vaikka viisi
- kaikki telakat eivät välttämättä tee tarjousta
- kun rakennussopimus on tehty, kestäisi vaikka kaksi vuotta, ennen kuin alus on valmis
- vesillelaskupäivänä alukselle pitäisi valita nimi kirjoittamalla se Inputtiin
- tilaus voisi myöhästyä, telakka voisi mennä konkurssiin, tilauksen hinta voisi nousta
- jos telakka vaikka menisi konkurssiin pitäisi päättää mitä tekee uudisrakennuksellaan, eli myykö pois, jatkaako rakentamista toisella telakalla ja jne.
Onko tähän mitään ratkaisua?
Jaa mihin? En näe tuossa quotessa mitään kysymystä.
Että saako tuon jotenkin toteutettua?
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1164
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Latexi95 » Thu Jun 25, 2009 7:33 am

cool-driver wrote: Että saako tuon jotenkin toteutettua?
Tietysti, mutta tolkuttoman monta If lauseketta se vaatii. :lol:

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Thu Jun 25, 2009 8:21 am

Latexi95 wrote:
cool-driver wrote: Että saako tuon jotenkin toteutettua?
Tietysti, mutta tolkuttoman monta If lauseketta se vaatii. :lol:
Ei mitään väliä :D Peleissäni on niitä jo valmiiksi.
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

User avatar
11v
Member
Posts: 73
Joined: Wed Jun 10, 2009 10:13 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by 11v » Thu Jun 25, 2009 10:07 am

Latexi95 wrote:
cool-driver wrote: Että saako tuon jotenkin toteutettua?
Tietysti, mutta tolkuttoman monta If lauseketta se vaatii. :lol:


Älä kuutele häntä :twisted: , voit tehdä sen aina SELECT:illä

Tässä pieni esimerkki, siinä on vähän bugeja :oops: , kun tein sen HYVIN nopeasti!!

Code: Select all


 Repeat 'Tekee silmukan
 
 Nimi$ = Input (" Laivan nimi on ") ' Tehdään muuttuja nimi$
 DrawScreen
 
 Until KeyHit (28) 'Silmukka loppuu kun painetaan enteriä
 
 
 CloseInput
 
 Tarjoukset = Rnd (1,4) 'Arvotaan tarjoukset
 
 
 
 
 Select Tarjoukset 'Toivottavasti tiedät selectin, laita manuaalin hakuun, jos et tiedä.
 
 Case 1 ' Jos Tarjoukset 1 sitten:
 
 maksu1 = Rnd (10000,100000) ' Arvotaan maksu
 AddText " 1 OY1 tarjoaa " + maksu1 + "$" 
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 
 Case 2 ' Jos Tarjoukset 2 sitten:
 
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 Case 3 ' Jos Tarjoukset 3 sitten:
 
 maksu3 = Rnd (10000,100000)
 AddText " Tarjousta ei tullut "
 DrawScreen
 
 Case 4 ' Jos Tarjoukset 4 sitten:
 
 maksu3 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 3 OY3 tarjoaa " + maksu3 + "$"
 maksu1 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 1 OY1 tarjoaa " + maksu1 + "$"
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 EndSelect
  
 Repeat ' Tehdään silmukka
 
 Tarjous_otettu = Input (" Otat tarjouksen numero: ")
 DrawScreen ' TÄRKEIN
 
 Until KeyHit (28) 'lopeettaa enteristä
 
 CloseInput ' sulkee inputin
 
 
 Select Tarjous_otettu ' Tekee taas selectin
 
 Case 1
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu1 + "$"
 
 Case 2
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu2 + "$"
 
 Case 3
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu3 + "$"
 
 Default
 AddText " Valitettavasti tuolaista tarjousta ei ollut"
 
 EndSelect
 
 DrawScreen
 
 
 WaitKey
 
 End
 
 
 ' "Ja niin edes päin" 
Black city peleistä parhain

Phons as guest

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Phons as guest » Thu Jun 25, 2009 10:20 am

Problem: Viimeinen select ei toimi koska:
1. Tuota tarjous_otettu ei ole olemassa enää sen jälkeen kun käsket CloseInput. Eli työnnä se toiseen muuttujaan ennen sulkemista.

User avatar
11v
Member
Posts: 73
Joined: Wed Jun 10, 2009 10:13 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by 11v » Thu Jun 25, 2009 10:36 am

Phons as guest wrote:Problem: Viimeinen select ei toimi koska:
1. Tuota tarjous_otettu ei ole olemassa enää sen jälkeen kun käsket CloseInput. Eli työnnä se toiseen muuttujaan ennen sulkemista.
ÄLÄ valehtele se toimii,ainakin mulla. Inputia ei ole olemassa, mutta muutuja määriteltiin jo. Jos luit minun viestin houmasit, että se oli
esimerkki. Kokeilitko ohjelmaa, kun silmä määräisesti katsoo se näyttää aivan ********, mutta se toimii osittain, tarpeeksi hyvin esimerkiksi.
Black city peleistä parhain

User avatar
esa94
Guru
Posts: 1855
Joined: Tue Sep 04, 2007 5:35 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by esa94 » Thu Jun 25, 2009 11:04 am

11v wrote:
Phons as guest wrote:Problem: Viimeinen select ei toimi koska:
1. Tuota tarjous_otettu ei ole olemassa enää sen jälkeen kun käsket CloseInput. Eli työnnä se toiseen muuttujaan ennen sulkemista.
ÄLÄ valehtele se toimii,ainakin mulla. Inputia ei ole olemassa, mutta muutuja määriteltiin jo. Jos luit minun viestin houmasit, että se oli
esimerkki. Kokeilitko ohjelmaa, kun silmä määräisesti katsoo se näyttää aivan ********, mutta se toimii osittain, tarpeeksi hyvin esimerkiksi.
Tuliko mieleesi, että CloseInput saattaa tyhjentää sen muuttujan? Kokeilepa ehdotettua toimenpidettä. Möy.
Jos olen väärässä, älä vinee : )

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Thu Jun 25, 2009 11:10 am

11v wrote:
Latexi95 wrote:
cool-driver wrote: Että saako tuon jotenkin toteutettua?
Tietysti, mutta tolkuttoman monta If lauseketta se vaatii. :lol:


Älä kuutele häntä :twisted: , voit tehdä sen aina SELECT:illä

Tässä pieni esimerkki, siinä on vähän bugeja :oops: , kun tein sen HYVIN nopeasti!!

Code: Select all


 Repeat 'Tekee silmukan
 
 Nimi$ = Input (" Laivan nimi on ") ' Tehdään muuttuja nimi$
 DrawScreen
 
 Until KeyHit (28) 'Silmukka loppuu kun painetaan enteriä
 
 
 CloseInput
 
 Tarjoukset = Rnd (1,4) 'Arvotaan tarjoukset
 
 
 
 
 Select Tarjoukset 'Toivottavasti tiedät selectin, laita manuaalin hakuun, jos et tiedä.
 
 Case 1 ' Jos Tarjoukset 1 sitten:
 
 maksu1 = Rnd (10000,100000) ' Arvotaan maksu
 AddText " 1 OY1 tarjoaa " + maksu1 + "$" 
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 
 Case 2 ' Jos Tarjoukset 2 sitten:
 
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 Case 3 ' Jos Tarjoukset 3 sitten:
 
 maksu3 = Rnd (10000,100000)
 AddText " Tarjousta ei tullut "
 DrawScreen
 
 Case 4 ' Jos Tarjoukset 4 sitten:
 
 maksu3 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 3 OY3 tarjoaa " + maksu3 + "$"
 maksu1 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 1 OY1 tarjoaa " + maksu1 + "$"
 maksu2 = Rnd (10000,100000)
 AddText " 2 OY2 tarjoaa " + maksu2 + "$"
 DrawScreen
 
 EndSelect
  
 Repeat ' Tehdään silmukka
 
 Tarjous_otettu = Input (" Otat tarjouksen numero: ")
 DrawScreen ' TÄRKEIN
 
 Until KeyHit (28) 'lopeettaa enteristä
 
 CloseInput ' sulkee inputin
 
 
 Select Tarjous_otettu ' Tekee taas selectin
 
 Case 1
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu1 + "$"
 
 Case 2
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu2 + "$"
 
 Case 3
 AddText "Sinulta veloitettiin " + maksu3 + "$"
 
 Default
 AddText " Valitettavasti tuolaista tarjousta ei ollut"
 
 EndSelect
 
 DrawScreen
 
 
 WaitKey
 
 End
 
 
 ' "Ja niin edes päin" 
Pitää testata.
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

User avatar
Feuer
Devoted Member
Posts: 520
Joined: Tue Jun 16, 2009 11:13 am
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Feuer » Thu Jun 25, 2009 11:16 am

Miksi mavvaa? :( Voin myöntää, että tämä on ensimmäinen kerta kun käytän cbNetworkkiä... 8-)

Code: Select all

Include "cbNetwork.cb"

Code: Select all

Dim helppisivuyoolista As Integer

Code: Select all

  Case 4
    
    helppisivuyoolista = HTTPGet("http://yearofourlord.webs.com/help-dokumentaatio.htm",0 )

If helppisivuyoolista = 10060 Then MakeError "Yhteyden muodostus kesti liian kauan, yhteys katkaistiin"
If helppisivuyoolista = 404 Then MakeError "Sivua ei löydy palvelimelta. "
If helppisivuyoolista = Not 200 Then MakeError GetNetErrorString(helppisivuyoolista)
    
    HTTPSaveContent("C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm")
    Execute Chr(34) + "C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm" + Chr(34)
    DeleteFile "C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm"
    End
Asus P8P67 LE/Intel Core i5 2500K/ GTX560/ 8GT RAM/750GT HDDt + 120GT SSD + 13" Macbook Pro
Blogi - Peräpohjola - MERPG

User avatar
11v
Member
Posts: 73
Joined: Wed Jun 10, 2009 10:13 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by 11v » Thu Jun 25, 2009 11:50 am

Tossa ei taida olla koko ohjelmaa ja mitä ton pitäisi tehdä ja tossa on ainakin 5 virhettä. En osaa auttaa, mutta GetNetErrorString(helppisivuyoolista) ei voi toimia sun antamassa ohjelmassa.
Black city peleistä parhain

User avatar
Feuer
Devoted Member
Posts: 520
Joined: Tue Jun 16, 2009 11:13 am
Contact:

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Feuer » Thu Jun 25, 2009 1:27 pm

Ei ole ohjelmaa, vain yksi case suuresta select - rakenteesta. Jos lasketaan että tuossa olisi 5 virhettä, ja 5 riviä cbNetworkkiä, niin keskimääräisesti virhe/rivi, mikä tarkoittaa että pitäisi unohtaa koko juttu.

Edittiämuute, tarkoitus olisi siis ladata helppitiedosto webs.comin palvelimelta ja suorittaa se selaimessa. Loogistahan olisi suoraan execute "URL", mutta yritän samalla opetella noita cbNetworkin funktioita.
Asus P8P67 LE/Intel Core i5 2500K/ GTX560/ 8GT RAM/750GT HDDt + 120GT SSD + 13" Macbook Pro
Blogi - Peräpohjola - MERPG

User avatar
Jani
Devoted Member
Posts: 741
Joined: Fri Oct 31, 2008 5:53 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Jani » Thu Jun 25, 2009 1:31 pm

Feuer wrote:Miksi mavvaa? :( Voin myöntää, että tämä on ensimmäinen kerta kun käytän cbNetworkkiä... 8-)

Code: Select all

Include "cbNetwork.cb"

Code: Select all

Dim helppisivuyoolista As Integer

Code: Select all

  Case 4
    
    helppisivuyoolista = HTTPGet("http://yearofourlord.webs.com/help-dokumentaatio.htm",0 )

If helppisivuyoolista = 10060 Then MakeError "Yhteyden muodostus kesti liian kauan, yhteys katkaistiin"
If helppisivuyoolista = 404 Then MakeError "Sivua ei löydy palvelimelta. "
If helppisivuyoolista = Not 200 Then MakeError GetNetErrorString(helppisivuyoolista)
    
    HTTPSaveContent("C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm")
    Execute Chr(34) + "C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm" + Chr(34)
    DeleteFile "C:\temp\temphelppityökkärikanta.htm"
    End
If helppisivuyoolista = 10060 Then MakeError "Yhteyden muodostus kesti liian kauan, yhteys katkaistiin"
If helppisivuyoolista = 404 Then MakeError "Sivua ei löydy palvelimelta. "
If helppisivuyoolista = Not 200 Then MakeError GetNetErrorString(helppisivuyoolista)

->
If Not helppisivuyoolista = 200 Then MakeError GetNetErrorString(helppisivuyoolista)
Näin nopeasti katsottuna taas...

öö.. helppisivuyoolista = HTTPGet("http://yearofourlord.webs.com/help-dokumentaatio.htm",0 ) -> helppisivuyoolista = HTTPGet("http://yearofourlord.webs.com/help-dokumentaatio.htm")
Dead men tell no tales. Also, Python rocks!
Codegolf: 99 bottles of beer (oneliner) - Water map partition

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Thu Jun 25, 2009 2:38 pm

1. Miten saan tehtyä sen, että kun olet kirjoittanut Inputtiin yhtiösi nimen, niin se tulee tekstiksi text komennolla?
2. Onko mahdollisista, että peli luo ssuorituksen aikan uusia muuttujia ja uusia paikkoja?
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

User avatar
Jonez
Devoted Member
Posts: 575
Joined: Mon Aug 27, 2007 8:37 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by Jonez » Thu Jun 25, 2009 3:37 pm

1, näin:

Code: Select all

Repeat
  a$ = Input( ": " )
  
  Text 20, 20, "Säilötään muuttujaan a$: " + a$
  DrawScreen
Forever
2:
Taulukoiden ja tyyppikokoelmien avulla voit helposti luoda "uusia asioita", joilla saattaa olla keskenään erilaista tietoa. Esimerkkinä ammukset (ks. oppitunnit 17 ja 18), joista jokaisella on yksilölliset tiedot mm. suunnasta ja sijainnista.
-Vuoden 2008 aloittelijan ystävä -palkinnon voittaja-
Image <- protestipelikilpailun voittaja.
Space War

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Thu Jun 25, 2009 4:50 pm

Tarvitsisin tuota uusien asioiden luomista noihin uudisrakennuksiin. Eli, että kun tilaat sen uudisrakennuksen, niin se luo uuden paikan sinne, missä on ne laivan tekniset tiedot ja kun se laiva on valmis, niin se luo reittimuuttujan ja sen uuden laivan muuttujan.
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

cool-driver
Active Member
Posts: 116
Joined: Sat Feb 14, 2009 8:47 am

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by cool-driver » Thu Jun 25, 2009 5:11 pm

Ja miten saan tässä koodinpätkässä tehtyä sen, että vuodenvalinta numero ei enää tule Inputtiin

Code: Select all

ClearText
ClearKeys
CloseInput

ClsColor 0,164,255
Cls
Color 255,255,255


Repeat

  Text 0,0, "Täällä aloitat pelin."
  Text 0,22,"Ensiksi kijoira yhtiösi nimi. Nimessä ei saa olla numeroita!"
  Text 0,33,"Sitten valitset aloitusvuoden ja aloitat pelin."
  Locate 0,55
  nimi$ = Input("Kirjoita yhtiösi nimi ")
  Text 0,77,"Yhtiösi nimi on " + nimi$
  Text 0,88,"Valitse sen jälkeen aloitusvuosi."
  Text 0,99,"Valitse aloitusvuosi"
  Text 0,110,"1. 1950"
  Text 0,121,"2. 1960"
  Text 0,132,"3. 1970"
  Text 0,143,"4. 1980"
  Text 0,154,"5. 1985"
  Text 0,165,"6. 1990"
  Text 0,176,"7. 2000"
  Text 0,187,"8. 2005"
  Text 0,198,"9. Takaisin"
  If KeyHit(cbkey1) Then 
  vuosi = 1950
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey2) Then 
  vuosi = 1960 
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey3) Then 
  vuosi = 1970 
  Goto toimisto  
  EndIf
  If KeyHit(cbkey4) Then 
  vuosi = 1980 
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey5) Then 
  vuosi = 1985 
  Goto toimisto 
  EndIf
  If KeyHit(cbkey6) Then 
  vuosi = 1990 
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey7) Then 
  vuosi = 2000 
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey8) Then 
  vuosi = 2005 
  Goto toimisto
  EndIf
  If KeyHit(cbkey9) Then Goto päävalikko
  
DrawScreen
Forever 
Projektit:
Ships Income Liikenne Suomesta Beta 2: valmis. Lataa tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.
Diktaattori Beta 2: valmis. Lataa Tästä Projekti keskeytetty. Tehdään loppuun uuden CoolBasicin tulon jälkeen.

User avatar
11v
Member
Posts: 73
Joined: Wed Jun 10, 2009 10:13 pm

Re: Tyhmät kysymykset (II/2009)

Post by 11v » Thu Jun 25, 2009 5:29 pm

cool-driver wrote:2. Onko mahdollisista, että peli luo ssuorituksen aikan uusia muuttujia ja uusia paikkoja?
Tässä on sitten esimerkki, ettet ala tekee pidemmän kautta :lol:

Code: Select all

 
 Type LIIKKEET
 
 Field hinta
 Field nimi$
 
 EndType
 
 DrawScreen
 
 Kummitus$ = " Kummitus "
 
 
 Repeat
 
 Text 125,25," Paina Enter"
 Text 125,50," Paina Space"
 Text 125,0, "Olet luonut " + paina + " yhtiötä!"
 DrawScreen
 
 
   If KeyHit(28) 
   
    paina + 1
    Tyyppi.LIIKKEET = New(LIIKKEET)
    
    Liikkeen_arvonta = Rnd (1,2)
    
    
    Select Liikkeen_arvonta
    
    Case 1
    Tyyppi\nimi$ = Kummitus$
    
    Case 2
    Tyyppi\nimi$ = " Hautausmaa"
    
    EndSelect
    
    
    ClearText
    
   
  For Tyyppi.Liikkeet = Each Liikkeet
    AddText Tyyppi\nimi$
    Next Tyyppi
    
     EndIf
     
     
  If KeyHit (57) Then Gosub Nimi

  Until KeyHit (16)
  
  
  
  Nimi:
  
  Repeat
    
  kummitus$ = Input ("Tähän liikeen nimi ")
  DrawScreen
    
  Until KeyHit (28)
  CloseInput
  
  Return 
Black city peleistä parhain

Locked