Page 1 of 1

ammusten laskenta

Posted: Mon Sep 17, 2007 6:12 pm
by aapeli
joo eli miten saisi toteutettua ammusten laskennnan. Siis tarkemmin: kun ukko ampuu tietyn määrän ammuksia niin joutuu odottamaaan tietyn ajan että ase "latautuu" ja ampuminen on taas mahdollista. Haulla ei löytynyt paljon mitään.

Re: ammusten laskenta

Posted: Mon Sep 17, 2007 9:20 pm
by TheFish
tee muuttuja jota kasvatat aina kun ammutaan.

Code: Select all

laukaustenMäärä=0
if 'ammutaan niin
  laukaustenMäärä+1
endif
Kun se on tarpeeksi suuri niin estät ampumasta heti ja nollaat sen.

Re: ammusten laskenta

Posted: Tue Sep 18, 2007 1:32 pm
by MaGetzUb
Määkin oon tuota miettiny ja koodi löytyy alhaalt

Code: Select all

Type BULLETS
  Field obj
End Type

'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
'MAIN PROGRAM 
'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

FrameLimit 40

'load the soldier, turning detail 72 
guy=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)

'load the bullet (master-object) and hide it 
bullet=LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject bullet,OFF

ClsColor cbdark

AddText "Arrows to turn, SPACE to shoot"

'MAIN LOOP 
Repeat

  'Update turning
  If LeftKey() Then TurnObject guy,5
  If RightKey() Then TurnObject guy, -5
  
  'Shoot?
  If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0
  
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    CloneObjectPosition newBullet\obj,guy
    CloneObjectOrientation newBullet\obj,guy
    'put the bullet at the end of the barrel
    MoveObject newBullet\obj,24 
  
    reload=4
  EndIf
  
  'Update all BULLETS (move them forward)
  i=0
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    
    MoveObject iBullet\obj,6 'speed=6
    
    'delete bullet from collection if it
    'gets too far away
    If Distance2(iBullet\obj,guy)>200 Then 
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
    
    i=i+1
    
  Next iBullet
  
  'Update reloading
  If reload>0 Then reload=reload-1
  
  Text 30,30,"Bulets to update: "+i
  
  'Don't forget this :)
  DrawScreen

Until EscapeKey()
Löytyy suoraa cb ohjeesta :D

Re: ammusten laskenta

Posted: Tue Sep 18, 2007 5:23 pm
by Pate5
Tarkoitat varmaan lippaita?

Tällä tavalla saisi aika helposti:

Kun ammutaan reload muutetaan vaikka viiteen:

Code: Select all

//Ampuminen tässä. Vain jos reload=0 ja panoksia_lippaassa>0
reload=5
Sitten lippaasta vähennetään yksi:

Code: Select all

panoksia_lippaassa-1
Kun lipas on tyhjä, latausta lisätään paljon esim. näin:

Code: Select all

reload=40
panoksia_lippaassa=20
Toivottavasti oli apua. ;)

Re: ammusten laskenta

Posted: Wed Sep 19, 2007 3:52 pm
by aapeli
Lippaitahan minä tarkoitin ja apuahan noista oli.

Re: ammusten laskenta

Posted: Fri Sep 21, 2007 11:12 pm
by nassi-setä
miten sit sen sais tähän

Code: Select all

If MouseDown(1) And reload=0 Then 
PlaySound ammu
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,ase        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ase      
    
  EndIf
 
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload=>0 Then reload=reload-1
  

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
 

    MoveObject luoti\obj,20
    If Distance2(luoti\obj,ase)>200 Then
   DeleteObject luoti\obj
   Delete luoti
   
   ElseIf ObjectsOverlap(luoti\obj,vihu,3) then
   elu=elu-+damage
   
   PlaySound osuma,50
   
   EndIf
 
  Next luoti 
oon yrittäny mut siit ei tullu mitään joko ei tullu patii tai lipas meni miinuksen puolelle

Re: ammusten laskenta

Posted: Sun Sep 23, 2007 8:00 pm
by koodaaja
nassi-setä wrote:miten sit sen sais tähän

Code: Select all

If MouseDown(1) And reload=0 Then 
PlaySound ammu
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,ase        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ase      
    
  EndIf
 
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload=>0 Then reload=reload-1
  

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
 

    MoveObject luoti\obj,20
    If Distance2(luoti\obj,ase)>200 Then
   DeleteObject luoti\obj
   Delete luoti
   
   ElseIf ObjectsOverlap(luoti\obj,vihu,3) then
   elu=elu-+damage
   
   PlaySound osuma,50
   
   EndIf
 
  Next luoti 
oon yrittäny mut siit ei tullu mitään joko ei tullu patii tai lipas meni miinuksen puolelle

Code: Select all

If MouseDown(1) And reload=0 Then 
PlaySound ammu
    luoti.AMMUS = New(AMMUS) 'luo uusi ammus
    luoti\obj=CloneObject(pati) 'tee klooni
    'asetetaan pati samaan paikkaan
    CloneObjectPosition luoti\obj,ase        
    'käännetään pati samaan suuntaan
    CloneObjectOrientation luoti\obj,ase      
    reload = 5
    panokset = panokset - 1
    if panokset=0 then panokset = 5: reload = 50
  EndIf
 
  'päivitä aseen lataaminen
  If reload=>0 Then reload=reload-1
  

  'Päivitä kaikki ammukset
  For luoti.AMMUS = Each AMMUS
 

    MoveObject luoti\obj,20
    If Distance2(luoti\obj,ase)>200 Then
   DeleteObject luoti\obj
   Delete luoti
   
   ElseIf ObjectsOverlap(luoti\obj,vihu,3) then
   elu=elu-+damage
   
   PlaySound osuma,50
   
   EndIf
 
  Next luoti