Ydin : koodirakenteet

RETURN


   KUVAUS

Tämä komento palauttaa funktiosta arvon tai palauttaa aliohjelman sen kutsupaikkaan.

Jos palautat funktiosta arvoa, sinun täytyy kirjoittaa komennon perään palautettava muuttuja tai lauseke. Pääohjelmassa komennon perään ei kirjoiteta mitään.

Huomaa, että pystyt palauttamaan erilaisia arvoja, kuin mitä funktion tyypiksi alun perin määriteltiin. On suositeltavaa siten varmistaa oikean tyyppinen palautusarvo Int-, Float- ja Str-funktioilla tai oikean tyyppisellä muuttujalla.

   KÄYTTÖ
RETURN [palautusarvo]

Palautusarvo kirjoitetaan vain silloin, kun palaat funktiosta. Se voi olla mikä tahansa lauseke.

Katso myös: FUNCTION, GOSUB

   ESIMERKKI
Repeat

    c=Input("Give tempereture in Celcius degrees? ")

    DrawScreen

Until KeyHit(28) 'loop until RETURN-key
CloseInput

'--------------------

Repeat

    Text 0,0,c+" Celcius equals to "+Fahrenheit(c)+" Fahrenheit"
    DrawScreen

Until EscapeKey()

'--------------------
'FUNCTIONS
'--------------------

'This function converts Celcius tempereature into
'Fahrenheit temperature
Function Fahrenheit(degrees)

    fah=(degrees-32)/1.8
    
    Return fah

End Function

<<TAKAISIN