Grafiikka : komennot

PICKCOLOR


   KUVAUS

Poimii ruudulta pisteen ja asettaa nykyisen piirtovärin vastaamaan poimittua väriä. Voit esimerkiksi poimia väripaletista piirtovärin.

Jos haluat poimia värin kuvasta ruudun sijaan, käytä mieluummin PickImageColor-komentoa.

   KÄYTTÖ
PICKCOLOR x, y

 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Poimintapisteen sijainti vaakasuunnassa.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Poimintapisteen sijainti pystysuunnassa.

 • Katso myös: PICKIMAGECOLOR, PICKIMAGECOLOR2, COLOR, GETRGB

     ESIMERKKI
  'THIS PROGRAM WILL CHALLENGE MS PAINT

  FrameLimit 40

  'load palette
  palette= LoadImage("Media\palette.bmp")

  'Make canvas
  canvas= MakeImage(300,300)
  ClsColor cbwhite
  DrawToImage canvas
      Cls
  DrawToScreen

  ClsColor cbwhite
  Color cbblack

  'add info
  Locate 110,10
  AddText "Pick a color via palette right click"
  AddText "Draw using the mouse"

  ClsColor cbwhite

  Repeat

      'draw palette
      DrawImage palette,0,0,0,OFF
      
      'draw preview
      Box 20,220,20,20
      
      'pick colour
      If MouseDown(2)
          If MouseX()<100 And MouseY()<200 Then
              PickColor MouseX(),MouseY()
          EndIf
      EndIf
      
      'draw
      If MouseDown(1)
          If MouseX()>100 Then
              DrawToImage canvas
                  Line oldx-100,oldy,MouseX() -100,MouseY()
                  oldx=MouseX()
                  oldy=MouseY()
              DrawToScreen
          EndIf
      EndIf
      
      'draw canvas
      DrawImage canvas,100,0,0,OFF

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN