Tiedostot : funktiot

FINDFILE


   KUVAUS

Etsii tiedostoja nykyisestä kansiosta. Käytä tätä funktiota koko kansion läpikäyntiin. FindFile palauttaa seuraavan tiedoston nimen. Jos etsintä on suoritettu loppuun, palautetaan tyhjä merkkijono. Myös kansiot palautetaan. Voit halutessasi tarkistaa onko haettu nimi kansio vai tiedosto IsDirectory-kutsulla.

Et voi selata tiedostolistaa taaksepäin. FindFile palauttaa aina seuraavan tiedoston.

Etsintä täytyy aloittaa komennolla StartSearch, ja lopettaa komennolla EndSearch.

   KÄYTTÖ
FINDFILE ()

Katso myös: STARTSEARCH, ENDSEARCH

   ESIMERKKI
'Change directory to Media
ChDir "Media"

'Prepare search
StartSearch

    'Scan all files and print all .BMP images
    count=0
    Repeat
    
        file$=FindFile()
        
        If file$="" Then Exit 'no more files
        
        If Lower(Right(file$,4))=".bmp" Then
            Print file$
            
            count=count+1
        EndIf
    
    Forever

'End search
EndSearch

Print "Found "+count+" files"

WaitKey

<<TAKAISIN