Objektit : funktiot

COUNTCOLLISIONS


   KUVAUS

Laskee montako törmäysilmiötä objekti kohtasi sitten viime ruudun piirtämisen (tai UpdateGamen).

Käytä tulosta päästäksesi käsiksi kaikkiin törmäyksiin. Voit lukea jokaisen törmäyksen tapahtumapaikan, tapahtumakulman ja sen toisen objektin, joka osallistui törmäykseen. Voit käyttää funktiota myös määrittelemään tapahtuiko törmäyksiä ylipäätänsä ollenkaan.

Funktio palauttaa kokonaisluvun. Nollan, jos törmäyksiä ei tapahtunut.

   KÄYTTÖ
COUNTCOLLISIONS (objektimuuttuja)

 • objektimuuttuja = Objekti, jonka törmäykset tarkistetaan.

 • Katso myös: COLLISIONX, COLLISIONY, COLLISIONANGLE, GETCOLLISION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40
  DrawToWorld ON

  'Load the map
  map=LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")

  'Load player
  soldier=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)
  ObjectRange soldier,32

  'Load dumb immobile bot
  bot=LoadObject("Media\soldier.bmp")
  ObjectRange bot,32
  PositionObject bot,50,200

  'setup some collisions
  SetupCollision soldier,bot,2,2,2
  SetupCollision soldier,map,1,4,2

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject soldier,5
      If RightKey() Then TurnObject soldier, -5
      If UpKey() Then MoveObject soldier,3.5
      If DownKey() Then MoveObject soldier, -2

      'Camera follow
      CloneCameraPosition soldier

      'Enable additional graphics
      DrawGame
      
      collisions=CountCollisions(soldier)
      
      'iterate through all collisions
      For i=1 To collisions
          Color cbwhite
          Text 0,(i-1)*12,"angle: "+CollisionAngle(soldier,i)+" object: "+GetCollision(soldier,i)
          
          'draw the collision-ball
          Color cbred
          Circle CollisionX(soldier,i) -5,CollisionY(soldier,i)+5,10
      Next i
      

      'render SCREEN
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN