Objektit : funktiot

COLLISIONY


   KUVAUS

Palauttaa tietyn törmäyksen paikan. Tämä funktio kertoo Y-koordinaatin. Pääset jokaiseen törmäykseen erikseen käsiksi. (1 -> CountCollisions).

Funktio on omiaan kertomaan esimerkiksi tarkan sijainnin, missä raketti räjähti seinään tai esimerkiksi huomioimaan kuolemaan johtavia check-zoneja.

Palautettu luku on kokonaisluku. Katso myös CollisionX.

   KÄYTTÖ
COLLISIONY (objektimuuttuja, indeksi)

 • objektimuuttuja = Objekti, jonka törmäykset tarkistetaan.
 • indeksi = Kokonaisluku ykkösestä eteenpäin. Törmäyksen järjestysnumero.

 • Katso myös: COLLISIONX, COUNTCOLLISIONS, COLLISIONANGLE, GETCOLLISION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40
  DrawToWorld ON

  'Load the map
  map=LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")

  'Load player
  soldier=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)
  ObjectRange soldier,32

  'Load dumb immobile bot
  bot=LoadObject("Media\soldier.bmp")
  ObjectRange bot,32
  PositionObject bot,50,200

  'setup some collisions
  SetupCollision soldier,bot,2,2,2
  SetupCollision soldier,map,1,4,2

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject soldier,5
      If RightKey() Then TurnObject soldier, -5
      If UpKey() Then MoveObject soldier,3.5
      If DownKey() Then MoveObject soldier, -2

      'Camera follow
      CloneCameraPosition soldier

      'Enable additional graphics
      DrawGame
      
      collisions=CountCollisions(soldier)
      
      'iterate through all collisions
      For i=1 To collisions
          Color cbwhite
          Text 0,(i-1)*12,"angle: "+CollisionAngle(soldier,i)+" object: "+GetCollision(soldier,i)
          
          'draw the collision-ball
          Color cbred
          Circle CollisionX(soldier,i) -5,CollisionY(soldier,i)+5,10
      Next i
      

      'render SCREEN
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN