Objektit : funktiot

COLLISIONANGLE


   KUVAUS

Palauttaa tietyn törmäyksen kulman. Pääset jokaiseen törmäykseen erikseen käsiksi. (1 -> CountCollisions).

Ihanteellinen käyttötarkoitus on selvittää missä kulmassa kranaatin tulee kimmota seinästä. Palautettu kulma on kohtisuoraan pois päin seinästä.

Palautettu luku on desimaaliluku.

   KÄYTTÖ
COLLISIONANGLE (objektimuuttuja, indeksi)

 • objektimuuttuja = Objekti, jonka törmäykset tarkistetaan.
 • indeksi = Kokonaisluku ykkösestä eteenpäin. Törmäyksen järjestysnumero.

 • Katso myös: PICKEDANGLE, COLLISIONX, COLLISIONY, COUNTCOLLISIONS, GETCOLLISION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40
  DrawToWorld ON

  'Load the map
  map=LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")

  'Load player
  soldier=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)
  ObjectRange soldier,32

  'Load "bullet"
  bullet=LoadObject("Media\fireball.bmp",9)
  ShowObject bullet,OFF

  'setup some collisions
  SetupCollision soldier,map,1,4,2
  SetupCollision bullet,map,2,4,1

  AddText "Arrows to move, SPACE to shoot"

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject soldier,5
      If RightKey() Then TurnObject soldier, -5
      If UpKey() Then MoveObject soldier,3.5
      If DownKey() Then MoveObject soldier, -2

      'shooting
      If KeyDown(cbkeyspace) And alive=0 Then
          ShowObject bullet,ON 'create bullet again
          ResetObjectCollision bullet
          CloneObjectPosition bullet,soldier
          CloneObjectOrientation bullet,soldier
          bulletplusx#=Cos(ObjectAngle(bullet))*6
          bulletplusy#=Sin(ObjectAngle(bullet))*6
          alive=120
      EndIf
      
     
      'update bullet if alive
      If alive Then
          TranslateObject bullet,bulletplusx#,bulletplusy#
          TurnObject bullet,40
          If CountCollisions(bullet) Then
              angle=CollisionAngle(bullet,1)
              'mirror movement components
              If angle=0 Or angle=180 Then
                  bulletplusx#= -bulletplusx#
              EndIf
              If angle=90 Or angle=270 Then
                  bulletplusy#= -bulletplusy#
              EndIf
              TranslateObject bullet,bulletplusx#,bulletplusy#
          EndIf
          
          'update bullet life state
          alive=alive-1
          If alive=0 Then 'death
              ShowObject bullet,OFF
          EndIf
      EndIf
      

      'Camera follow
      CloneCameraPosition soldier

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN