Objektit : komennot

CLONEOBJECTPOSITION


   KUVAUS

Asettaa jonkun objektin täsmälleen samaan paikkaan toisen objektin kanssa. Esimerkiksi kun uusi ammus luodaan, se sijoitetaan samaan paikkaan pelaajan kanssa, ja siirretään hieman eteenpäin niin, että se lähtisi aseen piipusta.

   KÄYTTÖ
CLONEOBJECTPOSITION objektimuuttuja, kohde_objekti

 • objektimuuttuja = Se muuttuja, mihin objekti ladattiin tai luotiin
 • kohde_objekti = Se objekti, jonka sijaintiin objekti siirretään

 • Katso myös: CLONEOBJECTORIENTATION, CLONECAMERAPOSITION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40 'limit game speed

  fireball1=LoadObject("Media\fireball.bmp",18)
  fireball2=LoadObject("Media\fireball.bmp",18)
  fireball3=LoadObject("Media\fireball.bmp",18)
  fireball4=LoadObject("Media\fireball.bmp",18)

  car=LoadObject("Media\car.bmp",72)


  Color cbblue
  AddText "Arrows to turn"

  ClsColor cbdarkblue

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject car,5
      If RightKey() Then TurnObject car, -5
      If UpKey() Then MoveObject car,2
      If DownKey() Then MoveObject car, -2
      
      'Move all fireballs to the same position as the car
      CloneObjectPosition fireball1,car
      CloneObjectPosition fireball2,car
      CloneObjectPosition fireball3,car
      CloneObjectPosition fireball4,car
      
      'Rotate all fireballs to the same angle as the car
      CloneObjectOrientation fireball1,car
      CloneObjectOrientation fireball2,car
      CloneObjectOrientation fireball3,car
      CloneObjectOrientation fireball4,car
      
      'Move them all to their own places
      MoveObject fireball1,34, -20
      MoveObject fireball2,34,20
      MoveObject fireball3, -34, -20
      MoveObject fireball4, -34,20
      
      'Update angle
      angle=WrapAngle(angle+20)
      
      'Rotate all fireballs
      RotateObject fireball1,angle
      RotateObject fireball2,angle
      RotateObject fireball3,angle
      RotateObject fireball4,angle
      

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN