Kuvat : funktiot

CLONEIMAGE


   KUVAUS

Kopioi jo olemassa olevan kuvan. Kopiointi on erittäin nopeaa - paljon nopeampaa kuin ladata uusi kuva levyltä. Tämä on erityisen kätevää silloin kun haluat muuttaa jotain kuvaa, mutta haluat pitää alkuperäisen koskemattomana.

Funktio palauttaa nollan, jos kuvaa ei voitu luoda.

   KÄYTTÖ
CLONEIMAGE (kuvamuuttuja)

 • kuvamuuttuja = Kuva, joka kopioidaan.

 • Katso myös: CLONEOBJECT

     ESIMERKKI
  cow= LoadImage("Media\cow.bmp")

  'make a clone
  copy= CloneImage(cow)

  ClsColor cbwhite
  Color cbblack

  Repeat

      'draw both

      CenterText 75,30,"Original"
      DrawImage cow,60,60

      CenterText 275,30,"Clone"
      DrawImage copy,260,60

      'don't forget this!
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN