kamera : komennot

CLONECAMERAPOSITION


   KUVAUS

Asettaa kameran samaan paikkaan kuin jokin objekti. Käytä tätä komentoa "liimaamaan" kamera seuraamaan haluttua objektia. Tällöin sinun on muistettava kutsua tätä komentoa joka kerta pelin pääsilmukan sisällä. Voit myös käyttää komentoa kerran keskittämään näkymän johonkin tiettyyn objektiin.

Jos seurattavassa objektissa on törmäystunnistus, kamera voi nykäistä seinää päin kävellessä. Estä tämä komentamalla UpdateGamea tätä ennen.

   KÄYTTÖ
CLONECAMERAPOSITION objekti

 • objekti = Objektimuuttuja, mihin objekti ladattiin tai luotiin.

 • Katso myös: CLONECAMERAORIENTATION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'Enable graphics commands to cast shapes to
  'the game world
  DrawToWorld ON

  'Make an infinite lawn the guy can walk on
  floor= MakeObjectFloor()

  'Texture the EMPTY floor as grass
  lawn= LoadImage("Media\grass.bmp")
  PaintObject floor,lawn

  guy= LoadObject("Media\guy.bmp",75)

  AddText "Use arrows to move..."

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject guy,5
      If RightKey() Then TurnObject guy, -5
      If UpKey() Then MoveObject guy,2
      If DownKey() Then MoveObject guy, -2
      
      'Glue camera to object position
      CloneCameraPosition guy

      'Draw a circle after objects
      'Visualize the center of the world
      DrawGame
      Circle-15,15,30,OFF

      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN