Objektit : komennot

CLEAROBJECTS


   KUVAUS

Poistaa kaikki objektit. Tämä on kätevää esimerkiksi kun pitää vaihtaa kenttää tai muuten "nollata tilanne".

   KÄYTTÖ
CLEAROBJECTS

Katso myös: DELETEOBJECT

   ESIMERKKI
FrameLimit 40

'load 100 objects
master=LoadObject("Media\cow.bmp",72)
For i=1 To 100
    temp=CloneObject(master) 'prefer to clone.. it's faster
    PositionObject temp,Rand( -200,200),Rand( -150,150)
Next i

Color cbblack
AddText "Press SPACE to clear all objects..."
ClsColor cbpink

Repeat

    If KeyHit(cbkeyspace) Then
        ClearObjects
    EndIf


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN