Objektit : komennot

CLEARCOLLISIONS


   KUVAUS

Joka kerta kun määrittelet uuden törmäyksen SetupCollisionilla, CoolBasic lisää siitä tiedon sisäiseen listaansa. Tämä komento tyhjentää tuon listan, ja samalla tuhoaa kaikki törmäykset.

   KÄYTTÖ
CLEARCOLLISIONS

   ESIMERKKI
FrameLimit 40

'load map
map=LoadMap("Media\testmap.til","Media\negative.bmp")

'load player
guy=LoadObject("Media\guy.bmp",72)
PositionObject guy,0, -40

'load a neutral unit
fellow=LoadObject("Media\guy.bmp",72)
PositionObject fellow, -100, -40

'setup some collisions
SetupCollision guy,fellow,2,2,2
SetupCollision guy,map,1,4,2

'Delete all collisions (which really doesn't
'make any sense since we just defined some).
ClearCollisions

Repeat

    'Controls
    If LeftKey() Then TurnObject guy,5
    If RightKey() Then TurnObject guy, -5
    If UpKey() Then MoveObject guy,3
    If DownKey() Then MoveObject guy, -3
    
    'camera follow
    UpdateGame
    CloneCameraPosition guy

    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN