Merkkijonot : funktiot

CHR


   KUVAUS

Jokaisella tietokoneen merkistön merkillä (oli sitten kirjan, numero tai symboli) on ASCII-koodiksi kutsuttu tunniste. Toisin sanoen, jokaisella merkillä on myös oma numero (0-255). Tämä funktio luo sille annetun ASCII-koodin perusteella merkin. Esimerkiksi Chr(65) on "A", koska kyseisen kirjaimen numero ASCII-taulukossa on 65.

Esimerkiksi GetKey palauttaa painetun näppäimen ASCII-merkin.

Katso ASCII-taulukko.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
CHR (koodi)

 • koodi = Merkin ASCII-koodi. Kokonaisluku 0-255.

 • Katso myös: ASC

     ESIMERKKI
  'Because the listing won't fit to the screen
  'we need to switch to bigger screen size
  SCREEN 640,480,16,cbwindowed

  x=1
  y=1

  'iterate all values between 0 and 255
  For i=0 To 255

      'Print the ASCII code
      Text x*8,y*13,i

      'Print the correponding character
      Text x*8+28,y*13,Chr(i)

      y=y+1
      If y>35 Then x=x+10:y=1

  Next i

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN