Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Jaa meneillään olevat projektisi tai valmiit pelit muun yhteisön kanssa täällä.
User avatar
atomimalli
Moderator
Moderator
Posts: 226
Joined: Wed Aug 29, 2007 3:55 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by atomimalli » Mon Aug 31, 2015 4:30 am

Ohhoh. Niin päheet, etten huomannut locked-kohtaa useammallakaan vilkaisulla :o

Mietin joskus tuohon line of sightiin tekniikkaa, joka käyttäisi myös objektien raycastia, mutta marssisi seiniä pitkin jompaankumpaan kellonsuuntaan. Silloin ovet eivät jäisi huomaamatta. Se ampuisi säteen aina seuraavaan tilejen väliin, kunnes säteen matkalle tulee jotain muutakin kuin oletettu seinä. Törmäyskohdasta marssimalla tilen reunaan toiseen suuntaan saa kohdan, mihin edellisen seinän näkyvyys päättyy. ja sitten jatketaan taas normaalia marssintaa. Oikeastaan mietin tuota nopeammaksi raycasterin korvaajaksi :P

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Mon Nov 02, 2015 11:33 pm

Olen pikkuhiljaa jatkanut pelin kehitystä, mutta omituiset bugit ovat hidastaneet työtäni. Lisäsin peliin ovet jotka on toteutettu EditMap-komennolla, mutta jostain syystä vihulaiset alkoivatkin näkemään seinien läpi!

Ilmeisesti kyseessä on CoolBasicin bugi, jossa ObjectSight() palauttaa aina true jos kartan HIT-kerrosta on muokattu samalla framella.
Alla esimerkkikoodi, jossa välilyönnin painaminen aiheuttaa bugin.

Code: Select all

SCREEN 800,600

kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

ukko = loadObject ("Media\guy.bmp",72)
ukko2 = loadObject ("Media\guy.bmp",72)

setupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2
setupCollision ukko2, kartta, 1, 4, 2

positionObject ukko2, -200, 200


state = false
repeat

  'Ukon ohjaus
  If LeftKey() then TurnObject ukko,5
  If RightKey() then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then moveObject ukko,2
  If DownKey() then moveObject ukko,-2

	

  updateGame

if keyDown(cbkeyspace) then 
		editMap kartta, 2, 10, 10, state
		addText "edit " + state
	endif
	state = not state

  cloneCameraPosition ukko

	drawGame
	text 0,0,"visible: " + objectSight(ukko, ukko2)
	if objectSight(ukko, ukko2) then
	drawToWorld ON,ON,ON
	
	line objectX(ukko), objectY(ukko), objectX(ukko2), objectY(ukko2)
	drawToWorld OFF,OFF,OFF
	endif
  drawScreen

Forever

User avatar
Latexi95
Guru
Posts: 1163
Joined: Sat Sep 20, 2008 5:10 pm
Location: Lempäälä

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by Latexi95 » Tue Nov 03, 2015 12:21 am

Ylimääräinen UpdateGame EditMapin ja ObjectSightin välissä tuntuu toimivan workaroundina. Tosin se voi tietysti sitten aiheuttaa muita ongelmia ja vaatia jotain koodin pätkien siirtelyä ympäriinsä.

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Thu Nov 05, 2015 3:18 am

Latexi95 wrote:Ylimääräinen UpdateGame EditMapin ja ObjectSightin välissä tuntuu toimivan workaroundina. Tosin se voi tietysti sitten aiheuttaa muita ongelmia ja vaatia jotain koodin pätkien siirtelyä ympäriinsä.
Joo toimiihan se. Jouduin tekemään jonon johon framen aikana tehdyt kartan muutokset lisätään, jotka suoritetaan vasta piirtoloopin lopussa.

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Sat Dec 03, 2016 12:21 am

Jatkoin näkyvyyskoodin tutkimista. Ei siitä vieläkään hyvä tullut, mutta ainakin pahimmat vilkkumiset korjautuivat.
Kuvaan on merkitty nykyiset ongelmakohdat joissa tilejen kulmat peittyvät tietyistä suunnista katsottuna.

Image

Itse pelissä kartan OVER-kerros piirretään kuitenkin tummennuksen päälle, joten nämä ongelmat eivät välttämättä näytä kovin pahoilta käytännössä. Lisäksi näkyvyysalue on vain tummennettu eikä esim. täysin musta, joten pienet virheet eivät välttämättä pistä silmään.

Code: Select all

// #define TIC __timerstart = timer()
// #define TOC (timer() - __timerstart)


const COORD_X = 0
const COORD_Y = 1

dim mapCornerPositions(0,0,1)
dim mapCorners(0,0) 
const CORNER_NW = 0
const CORNER_NE = 1
const CORNER_SE = 2
const CORNER_SW = 3

function find_map_corners(map, tilesize)
  mapw = mapWidth()
  maph = mapHeight()
  mapx = objectX(map)
  mapy = objectY(map)
  
  reDim mapCorners(mapw, maph)
  reDim mapCornerPositions(mapw, maph, 2)
  for ty=1 to maph
  for tx=1 to mapw
   A = getMap2(2, tx-1, ty-1)
   B = getMap2(2, tx , ty-1)
   C = getMap2(2, tx-1, ty)
   D = getMap2(2, tx , ty)

   ' the tiles are in the following arrangement:
	 ' A B
	 ' C D
       
   ' 0,0 1,0 
   ' 0,1 1,1 
   
   corner = true

   ' X X 
   ' Y Y 
   if (A = B) and (C = D) then corner = false
   
   ' X Y 
   ' X Y 
   if A = C and B = D then corner = false

	 ofs_x = 0
	 ofs_y = 0
	 amt = 1
	 ' push the corner point away from the tile
	 if corner then
		if A then ofs_x = ofs_x + amt : ofs_y = ofs_y + amt
		if B then ofs_x = ofs_x - amt : ofs_y = ofs_y + amt
		if C then ofs_x = ofs_x + amt : ofs_y = ofs_y - amt
		if D then ofs_x = ofs_x - amt : ofs_y = ofs_y - amt
		'ofs_x + 10
	 endif

   sx = ofs_x + (tx-1)*32 - objectSizeX(map)/2.0 + objectX(map)
   sy = ofs_y + (ty-1)*32 - objectSizeY(map)/2.0 + objectY(map)
	 mapCornerPositions(tx, ty, COORD_X) = sx
	 mapCornerPositions(tx, ty, COORD_Y) = sy

   mapCorners(tx, ty) = corner
  next tx
  next ty
endFunction

const MAX_CORNER_COUNT = 150
'global losCornerCount // done at runtime
dim losCornerAngles(MAX_CORNER_COUNT) as float

'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
'Aja tämä ohjelma painamalla F5.
'Lopeta ohjelma painamalla ESC.
'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
SCREEN 640,480
'frameLimit 40 'rajoita nopeutta

kartta = LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
PlayObject kartta,0,0,1

ukko = LoadObject ("Media\guy.bmp",72)

'setupCollision ukko, kartta, 1, 4, 2

dummy = makeObject()
objectPickable kartta, ON
translateObject kartta, 16, 0

__timerstart = timer()
find_map_corners(kartta, 32)
setWindow " took " + (timer() - __timerstart) + " ms"
corner_max = 0
draw_triangles = true
repeat
  if keyHit(cbKeySpace) then draw_triangles = not draw_triangles
  'Ukon ohjaus
  If LeftKey() Then TurnObject ukko,5
  If RightKey() Then TurnObject ukko,-5
  If UpKey() Then MoveObject ukko,2*2
  If DownKey() Then MoveObject ukko,-2*2

  updateGame

  CloneCameraPosition ukko

  drawGame
  color 255,255,255
  
  drawToWorld ON,ON,ON
  
  mapw = mapWidth()
  maph = mapHeight()
  mapx = objectX(kartta)
  mapy = objectY(kartta)
  
  map_bound_x = max(0, ((cameraX()-320) - (-objectSizeX(kartta)/2.0 + objectX(kartta)))/32)
  map_bound_y = max(0, ((-cameraY()-240) - (-objectSizeY(kartta)/2.0 - objectY(kartta)))/32)
  ' piirtoa varten ei flipata kameran y:tä, kiitos vaan zerppa
  map_bound_y2 = max(0, ((cameraY()+240) - (-objectSizeY(kartta)/2.0 + objectY(kartta)))/32) + 2
  map_bound_x_end = min(mapw-1, map_bound_x + roundUp(640/32.0)) + 1 ' +1 is needed to handle rightmost corners
  map_bound_y_end = min(maph-1, map_bound_y + roundUp(480/32.0)) + 2
  setWindow map_bound_x + ", " + map_bound_y
  box map_bound_x, map_bound_y ,10, 10, 1
  

  ' static corners

  'const MAX_CORNER_COUNT = 150
  'dim losCornerAngles(MAX_CORNER_COUNT)
  color cbwhite
  corner_count = 0
  for ty=map_bound_y to map_bound_y_end
  for tx=map_bound_x to map_bound_x_end
   if mapCorners(tx, ty) then
     'sx = (tx)*32 - objectSizeX(kartta)/2.0 + objectX(kartta)
     'sy = (ty)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 + objectY(kartta)

		 sx = mapCornerPositions(tx, ty, COORD_X)
		 sy = mapCornerPositions(tx, ty, COORD_Y)
		

		 ang# = getAngle(objectX(ukko), -objectY(ukko), sx, sy)
     losCornerAngles(corner_count) = ang
     corner_count = corner_count + 1
     box sx-1,-sy+1,3,3,1
     
     if corner_count >= MAX_CORNER_COUNT then
      exit
     endif
   endif
  next tx
  if corner_count >= MAX_CORNER_COUNT then
   exit
  endif
  next ty
  

	solid = getMap2(2, map_bound_x + 1, map_bound_y + 1)
	for y_index = 0 to 1
		'ty = (map_bound_y - 4) * (1-y_index) '+ (map_bound_y_end-2) * y_index
		ty = (map_bound_y - 1) * (1 - y_index) + (map_bound_y_end-1) * y_index
	for tx = map_bound_x to map_bound_x_end
		hit = getMap2(2, tx + 1, ty + 1)
		if not hit = solid then 
			' spawn corners here
			sx = (tx)*32 - objectSizeX(kartta)/2.0 + objectX(kartta)
			sy = (ty)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 + objectY(kartta)
			'sy2 = (ty)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 - objectY(kartta)
			
			' if we came from air to solid, move the new point slightly to left etc.
			if hit then 
				sx = sx - 1
			else 
				sx = sx + 1
			endif

			color 255,0,255
			box sx,-sy,6,6,1			
			
			ang# = getAngle(objectX(ukko), -objectY(ukko), sx, sy)
			losCornerAngles(corner_count) = ang
			corner_count = corner_count + 1
		endif
		
		solid = hit
	next tx
	next y_index
	
	' vertical additional corners
	solid = getMap2(2, map_bound_x + 1, map_bound_y + 1)
	for x_index = 0 to 1
		'ty = (map_bound_y - 1) * (1 - y_index) + (map_bound_y_end-1) * y_index
	tx = (map_bound_x - 1) * (1 - x_index) + (map_bound_x_end) * x_index
	for ty = map_bound_y to map_bound_y_end
		hit = getMap2(2, tx + 1, ty + 1)
		if not hit = solid then 
			' spawn corners here
			sx = (tx)*32 - objectSizeX(kartta)/2.0 + objectX(kartta)
			sy = (ty)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 + objectY(kartta)
			'sy2 = (ty)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 - objectY(kartta)

			if hit then 
				'sy = sy - 1
			else 
				'sy = sy + 1
			endif

			color 255,0,255
			box sx,-sy,6,6,1			
			
			ang# = getAngle(objectX(ukko), -objectY(ukko), sx, sy)
			losCornerAngles(corner_count) = ang
			corner_count = corner_count + 1
		endif
		
		solid = hit
	next ty
	next x_index

/*
  ' dynamic corners
  last_hit = -1 'always hit ON first
  for x=0 to 20 '640/32
   xx = map_bound_x + x
   yy = map_bound_y + 1
   hit = getMap2(2, xx, yy)
   
   if (last_hit <> hit) or x=20 then
     xx=xx-1 'the last tile is the corner
     sx = (xx)*32 - objectSizeX(kartta)/2.0 + objectX(kartta)
     sy = (map_bound_y2-1)*32 - objectSizeY(kartta)/2.0 + objectY(kartta)
     color cbred
     box sx, sy+8, 8, 8, 1
     last_hit = hit
     
     ang# = getAngle(objectX(ukko), -objectY(ukko), sx, sy)
     losCornerAngles(corner_count) = ang
     corner_count = corner_count + 1
   endif
  next x
  */
  
  iters = 0
  repeat
   sorted = true
   for i = 0 to corner_count-1-1
     if losCornerAngles(i) > losCornerAngles(i+1) then
      temppi# = losCornerAngles(i)
      losCornerAngles(i) = losCornerAngles(i+1)
      losCornerAngles(i+1) = temppi
      sorted = false
      iters + 1
     endif
   next i
  until sorted
  
  corner_max = max(corner_count, corner_max)
  
  
  steps = 30
  a# = 360.0/float(steps)
  cloneObjectPosition dummy, ukko
  ox = objectX(dummy)
  oy = objectY(dummy)
  px = 0
  py = 0
  px2 = 0
  py2 = 0
  lock(SCREEN())
  for i = 0 to corner_count 
   ang# = losCornerAngles(i mod corner_count)
   if ang > 179 and ang < 181 then ang = 180
	 if ang > -1 and ang < 1 then ang = 0
   
   dist# = 9999999.0
   rotateObject dummy, ang
   objectPick dummy

   px = pickedX()
   py = pickedY()

	 	' we round the (px , py) coordinate to a multiple of 32 to 
		' align it with the underlying tile grid so the triangles won't
		' cross tiles so often
		
		'px = (px/32)*32
		'py = (py/32)*32

   if i > 0 then
     color 255,255,255
     if draw_triangles then drawtri(ox, oy, px, py, px2, py2)
     color 0,255,0
     line ox, oy, px, py
     color 255,255,0
     'circle px-4,py-4,16,1
   endif
   px2 = px
   py2 = py
  next i  
  unlock(SCREEN())


  drawToWorld OFF,OFF,OFF
  
  color 255,0,0
  text 0,0,"FPS: " + FPS()
  text 0,12,"corner count: " + corner_count
  text 0,12*2,"corner max: " + corner_max
  text 0,12*3,"sort iters: " + iters
  text 0,12*4,"space: toggle fill"
	text 0,12*5,"bounds: " + map_bound_x + ", " + map_bound_y + " -> " + map_bound_x_end + ", " + map_bound_y_end
	text 0,12*6,"mouse: " + mouseWX() + ", " + mouseWY()
  
  for i = 0 to corner_count-1
   text 200,12*i,i+": " + losCornerAngles(i)
  next i  

  drawScreen

forever


function drawtri(x1,y1,x2,y2,x3,y3) 'by atomimalli

  'line x1,y1,x2,y2
  'line x2,y2,x3,y3
  'line x3,y3,x1,y1


    If y2<y1 Then 'jos p2 on ylempänä kuin p1 vaihdetaan niiden paikkaa
      tmp=y1
      y1=y2
      y2=tmp
      
      tmp=x1
      x1=x2
      x2=tmp
    EndIf
    
    If y3<y1 Then 'jos p3 on ylempänä kuin p1 vaihdetaan niiden paikkaa
      tmp=y1
      y1=y3
      y3=tmp
      
      tmp=x1
      x1=x3
      x3=tmp
    endif
    
    if y3<y2 Then 'jos p3 on ylempänä kuin p2 vaihdetaan niiden paikkaa
      tmp=y2
      y2=y3
      y3=tmp
      
      tmp=x2
      x2=x3
      x3=tmp
    endif
    
    'pisteet ovat nyt järjestyksessä
    'ylhäältä alas p1(x1,y1), p2(x2,y2), p3(x3,y3)
    dy1=y2-y1'pystysuora matka p1:sta p2:seen
    dx1=x2-x1'vaakasuora matka p1:sta p2:seen
    dy2=y3-y1'pystysuora matka p1:sta p3:meen
    dx2=x3-x1'vaakasuora matka p1:sta p3:meen
    
    If dy1 Then 'jos kolmion yläosa on pidempi kuin 0
      'käydään läpi kaikki vaakaviivat kolmion yläosassa(p1-p2)
      for i = y1 To y2
        'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p2:seen
        ax=x1+((i-y1)*dx1)/dy1
        'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p3:meen
        bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2
        Line ax,i,bx,i 'piirretään viiva kolmion reunojen välille
      Next i
    endif
    
    dy1=y3-y2'pystysuora matka p2:sta p3:meen
    dx1=x3-x2'vaakasuora matka p2:sta p3:meen
    
    If dy1 Then 'jos kolmion alaosa on pidempi kuin 0
      'käydään läpi kaikki vaakaviivat kolmion alaosassa(p2-p3)
      For i = y2 To y3
        'lasketaan seuraava x-koordinaatti p2:stä p3:meen
        ax=x2+((i-y2)*dx1)/dy1
        'lasketaan seuraava x-koordinaatti p1:stä p3:meen
        bx=x1+((i-y1)*dx2)/dy2
        Line ax,i,bx,i 'piirretään viiva kolmion reunojen välille
      next i
    endif

endFunction

MrMonday
Advanced Member
Posts: 377
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by MrMonday » Fri Dec 16, 2016 2:00 pm

Coolbasic ei muuten käytä moniriviseen kommentointiin " /* " ja " */ " merkkejä, vaan moiseen löytyy kätevät komennot "RemStart" ja "RemEnd" :D

Muuten tosin vaikutti toimivan ihan mallikaasti.

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Thu Dec 22, 2016 5:32 am

Kiitos vastauksesta! Kiva että näitäkin joku vielä lukee.
Ilmeisesti C-tyyliset kommentit ovatkin surkean esikääntäjäni ominaisuus. En meinaa enää muistaa mitä olen itse lisännyt ja mitä en.

Sain vihdoin toteutettua siedettävän näkökentän piirron peliin!
Video: lineofsight.mp4

Image
Säteenheittoon perustuva näkökenttä.

Kartasta esilasketaan kaikki nurkat pelin alussa. Piirron aikana pelaajasta heitetään säteitä kohti parhaillaan ruudulla näkyviä nurkkapisteitä, ja vierekkäisten osumapisteiden ja pelaajan väliin piirretään täytetty kolmio. Käytännössä piirrän siis (255, 0, 255) -värisiä kappaleita tummennettuun karttakuvaan, joka lopuksi piirretään muun pelin päälle.

Image
Vierekkäiset kolmiot yhdistetään suuremmiksi kolmioiksi (punaiset) piirron nopeuttamista varten.

Algoritmissa myös yritetään yhdistää vierekkäisiä kolmioita suuremmiksi jos vain suinkin pystytään, koska funktiokutsut ovat CoolBasicissa aika hitaita. Pääsin myös optimoimaan kolmionpiirtofunktiosta ylimääräiset kerto- ja jakolaskut pois mikä oli oikeastaan ihan mukavaa.

Image
Ensimmäinen prototyyppi oli vielä hieman hidas.

Olisi todella hienoa jos CB tukisi jonkinlaisia objektitiedostoja joita ei käännettäisi uudestaan jos lähdekooditiedostot eivät ole muuttuneet, koska tällä hetkellä projektin kääntämiseen menee yli minuutti. Se on todella turhauttavaa!

User avatar
valscion
Moderator
Moderator
Posts: 1584
Joined: Thu Dec 06, 2007 8:46 pm
Location: Espoo
Contact:

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by valscion » Fri Dec 23, 2016 11:19 am

Vau, mahtavaa ja inspiroivaa! Seurailen tätä aina mielenkiinnolla kun tulee uusia postauksia, vaikken aina kommentoisikaan. Tuo lisäämäsi video pelistä oli todella miellyttävä lisä näihin päivityspostauksiin, siitä sai vielä paremman kuvan tästä näkyvyyshaasteesta kuin pelkistä staattisista kuvankaappauksista :)
cbEnchanted, uudelleenkirjoitettu runtime. Uusin versio: 0.4.1 — Nyt myös sorsat GitHubissa!
NetMatch - se kunnon nettimättö-deathmatch! Avoimella lähdekoodilla varustettu
vesalaakso.com

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Sat Jul 22, 2017 10:59 pm

Image

UKKOPELI IS BACK

Ajattelin osallistua Assemblyjen pelinkehityskisaan! Olen nyt viime viikot hionut graafista ilmettä, piirrellyt grafiikka ja fiksannut bugeja. Kenttiäkin tein muutaman. En valitettavasti itse pääse assyille mutta onneksi kilpailuihin voi ottaa osaa myös etänä.

Tapahtuman jälkeen suunnitelmissa olisi fiksata pahimmat assyversiossa ilmenneet ongelmat, lisätä juonentynkää ja sitten julkaista ihan kunnolla. Lähinnä siis tehdä jotkut nettisivut ja postata latauslinkki twitteriin.

Kyllä tämä vielä valmistuu!

Edit 28.7.2017:
Pelipaketti lähetetty Assemblyn compocrewille. Eli kohta pääseekin jo pelaamaan :)
Vielä yksi screenshot:
Image
Last edited by CCE on Fri Jul 28, 2017 3:40 am, edited 1 time in total.

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 712
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by Zero » Sun Jul 23, 2017 3:33 pm

Thumbs up!
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Tue Aug 01, 2017 9:23 am

Peli on nyt listattu Assemblyjen sivuilla!
Suora latauslinkki: japankaiki_80.zip

Otan mielelläni palautetta pelistä vastaan. Jos törmäät Memory Access Violationiin, niin lähetätähän ystävällisesti pelin hakemistoon generoidun loki.txt:n minulle vaikkapa yksityisviestinä.

User avatar
Zero
Lead Developer
Lead Developer
Posts: 712
Joined: Sun Aug 26, 2007 2:30 pm
Location: Helsinki, Finland
Contact:

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by Zero » Thu Aug 03, 2017 9:43 pm

Jotenkin tuntuu että assyjen game dev kompon taso laskee vuosi vuodelta; nytkin siellä oli paljon surkeita mobiilipelejä tai nopeasti kasaan kyhättyjä keskeneräisiä Unity-virityksiä.

Game of Ukkelis oli minun mielestäni yksi kompon parhaita pelejä. Selkeitä vaikutteita Hotline Miamista :) Animoidut menut, animoidut powerupit, musa, efektit - pelin eteen oli selvästi nähty vaivaa. En olisi uskonut CoolBasic-peliksi :D
CoolBasic henkilökuntaa
Johtava Suunnittelija
CoolBasic V3, CoolBasic Classic

http://www.coolbasic.com/blog

MrMonday
Advanced Member
Posts: 377
Joined: Fri Oct 10, 2008 2:35 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by MrMonday » Tue Aug 08, 2017 5:00 pm

CCE wrote:
Tue Aug 01, 2017 9:23 am
Peli on nyt listattu Assemblyjen sivuilla!
Suora latauslinkki: japankaiki_80.zip

Otan mielelläni palautetta pelistä vastaan. Jos törmäät Memory Access Violationiin, niin lähetätähän ystävällisesti pelin hakemistoon generoidun loki.txt:n minulle vaikkapa yksityisviestinä.
Loistavat grafiikat, äänet, musiikki ja pelattavuus :D Pelaamistani Coolbasic-peleistä ehdottomasti parhaimmistoa, ellei jopa paras, sillä harvoin nämä ovat näin viimeisteltyjä :)

Nyt loppupään kentissä tapellessani huomasin että miten sattuu rutkimalla panokset loppuvat helposti kesken, ja vaikkei tämä olekaan välttämättä huono asia, sikäli kun vaatii hieman enemmän taktikointia ja tarkkuutta, niin saisi pelistä löytyä ihan perinteinen nyrkkikin, kuten mm. vanhassa kunnon TK:ssa, jotta kenttä ei jää muutaman jäljelle jääneen "siviilin" vuoksi läpäisemättä.

Huomasin myös että raketinheittimellä ampuessani yksi siviili lensi kentän ulkopuolelle ja kuoli sinne, mutta jäin miettimään, että onko se varmaa että viholliset kuolevat siihen, ettei paineaalto vain heitä heitä seinän läpi ulkopuolelle ja sitten he jäävät sinne pyörimään puolikuolleina?

Ja viimeisenä, kentässä "Cease and repeat" huomasin, että jos valitsen aseiksi pistoolin ja raketinheittimen, toimii peli tavallista hitaammin, kun taas uzi + raketinheitin-yhdistelmällä peli pyöri sulavasti. Perin mielenkiintoinen bugi :D En kokeillut että tapahtuuko samaa muissa kentissä/muilla yhdistelmillä.

Joka tapauksessa loistava tekele, jota palaa mielellään pelaamaan useammankin kerran. Pelkistetty TK-meininki toimii ainakin itselläni :D

User avatar
CCE
Artist
Artist
Posts: 649
Joined: Mon Aug 27, 2007 9:53 pm

Re: Game of Ukkels: Japan Kaiki - ukkopeli

Post by CCE » Tue Aug 08, 2017 7:13 pm

Kiitos kehuista ja testauksesta! Taidanpa laittaa vihulaiset kuolemaan automaattisesti jos niiden huomataan karkaavan kentän ulkopuolelle.
Finaaliversioon koetan myös tasapainottaa kenttiä (lähinnä lisätä enemmän ammuksia) ja piirtää lisäanimaatioita. Alkuperäinen ajatus oli myös saada jotain juonentynkää välinäytöksiin mutta katsoo nyt mitä tulee tehtyä. :roll:

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests